С известно удивление чета публикациите и в българските, и в ...

С известно удивление чета публикациите и в българските, и в

Проф. Ана Кочева: Историците се договориха още през 2019 г., но...

С известно учудване чета изявленията и в българските, и в северно македонските медии за рекомендациите на специалистите от взаимната историческа комисия по отношение на проверката на учебниците по история, тъй като тук в действителност няма вест. Става дума за обявяване на едни договорености, които са направени сред взаимната историческа комисия още от 2019 година

Това сподели пред Euronews Bulgaria проф. Ана Кочева от Института по български език към Българска академия на науките.

Споразумението за светите братя Кирил и Методий, Климент и Наум Охридски и цар Самуил е направено още тогава. Сегашното обявяване не едно препотвърждение на едни към този момент реализирани сделки, от които самата македонска страна абдикира, малко откакто бяха реализирани. Изпитвам известни опасения, че нещо сходно може да се възпроизведе и в наши дни.

Понеже връзките постоянно са вървели една напред, две обратно, ще допускам в действителност на всичко това, което се артикулира от македонската историческа комисия когато влезе в учебниците и стартира да се популяризира това обективно познание, сподели проф. Кочева.

При нас измененията са по-скоро козметични, с цел да има известна взаимност. Но в техните учебници за този среднобългарски срок би трябвало да се подчертава върху обстоятелството, че всички тези исторически персони са свързани със средновековната българка история, не тъй като на нас ни се желае, а тъй като това е реалност.

Светите братя Кирил и Методий основават първата писменост на славяните – глаголицата, употребявайки всички особености, които са били присъщи за тогавашния солунски, български акцент. Особености, които са присъщи и до ден сегашен единствено за българския език и за нито един от другите славянски езици.

По отношение на свети Климент и Наум би трябвало да написа, че средновековната българска страна в лицето на своите владетели Борис Михаил и след това цар Симеон, изпращат тези двама български книжовници във второто книжовно средище Охрид, където те работят в синхрон с Преславската школа.

По отношение на цар Самуил би трябвало да написа, че е бил държател на средновековното българско царство, което по това време се е намирало в географската област Македония. Нещо което е признато от цялата международна историография.

Трябва да честваме дружно всички тези дати, една от които е 24 май. В северномакедонските учебници би трябвало да написа, че той е почнал да се отбелязва още през 19 век в българския град Пловдив. В момента в учебниците там написа, че Кирил и Методий са основали славянската книжовност въз основа на древномакедонския език и че Климент и Наум са работили в старомакедонското документално средище, което в действителност е основата за основаване на кирилицата. Климент Охридски е основал кирилицата, която е македонската писменост. Всичко това не кореспондира със международната славистична мисъл.

Ако би трябвало в действителност българските учебници по история да бъдат изменени, то въпиюща потребност има да бъдат изменени в частта си, в която интерпретира историята към 1944 година у нас в Пиринска Македония и злокобната роля, която изиграва Българската комунистическа партия на два пъти по повод на това население.

Ролята на Българска комунистическа партия довежда до обстановката, в която ние през днешния ден мъчно можем да комуникираме с нашите съседи. Вредите са били големи.

Източник: fakti.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg