С дял от 2% участие на възрастните в обучения България

...
С дял от 2% участие на възрастните в обучения България
Коментари Харесай

Пилотни модели за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроудостоверения представи АИКБ

С дял от 2% присъединяване на възрастните в образования България се подрежда на последно място измежду страните членки на Европейски Съюз. За да отговори на това предизвикателство, в границите на Европейската година на уменията, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) създаде и показа пилотни модели за въвеждане на самостоятелни сметки за образование и микроудостоверения като решение на казуса за ниското присъединяване на възрастните в учене през целия живот, оповестиха от работодателската организация. Индивидуалните сметки за образование са специфични виртуални портфейли, в които ще се набират средства, които да се употребяват само за образование, което е с обезпечено качество и прилагане на услуги по кариерно насочване и професионално консултиране. Чрез тях се цели превъзмогване на една от бариерите пред огромна част от възрастните, които показват че не са уверени в качеството на предоставяните образования, с цел да влагат средства за образование, а някои образования са прекомерно скъпи. Същевременно микроудостоверенията следва да отговорят на друго предизвикателство, обвързвано с неналичието на време за образование и по-голяма фокусираност на курсовете. Микроудостоверенията са краткосрочни курсове за образования, които са напълно в сходство с потребностите на промишлеността и на работната мощ и дават опция за бързо образуване на характерни умения като обезпечават персонална, портативна и
Всичко за Вашата сватба
елементарно проверима валидация. Те дават на служащите и чиновниците по-фокусирано наличие, повече на практика опит в образованието, персонализирано образование и повече еластичност при планирането му. Това стана ясно от думите на доктор Милена Ангелова, основен секретар на АИКБ по време на извършена през днешния ден кръгла маса на тематика „ Представяне и разискване на модели за въвеждане на самостоятелните сметки за образование и на микроудостоверенията в България “. „ България години наред е на последно място по включване на възрастните в учене през целия живот и на предпоследно място по равнище на цифрови умения. Едва всеки десети възрастен жител взе участие в някаква форма на обучение или образование, а над ¼ от всички възрастни нямат съществена просветеност, аритметични и цифрови умения, които се изискват за доста от днешните работни места. Затова и АИКБ е приела измежду своите съществени задания развиването на цифровите умения измежду по-възрастните служащи и чиновници “, добави още доктор Ангелова, която е и началник на план BG05M9OP001-1.128-0004 „ Развитие на цифровите умения “. Представените три модела за въвеждане на микроудостоверенията по време на кръглата маса дават разнообразни решения съгласно целевите групи и степента на надзор от страна на държавните органи. Но главната цел, която обслужват е да
Всичко за Вашата сватба
се даде явен и бърз механизъм на лицата да вземат участие в персонализирани образования, които са къси и съобразени с техните кариерни цели, потребности и отговорности. По време на кръглата маса бяха показани и два модела за въвеждане на самостоятелни сметки за образование. Като първият модел е използван на равнище дружество посредством основаване на самостоятелен запис за добити квалификации и умения и оценка на нуждата от спомагателни образования. Докато вторият модел показва цялостна система за въвеждане на самостоятелните сметки за образование на национално равнище посредством основаването на Секторни фондове за подготовка. „ Знаете, че в годината на уменията фокусът на ИСС е ориентиран извънредно върху пазара на труда и повишението на знанията и уменията на чиновниците и служащите. За нас показаните през днешния ден модели за самостоятелни обучителни сметки и микроудостоверения ще са извънредно потребни, защото с решение на Министерски съвет ние имаме за задача да дадем рекомендации за инкорпориране на тези два инструмента в България. С конкретиката, която АИКБ ни дава по моделите, смятам че наша съществена цел е взаимно с всички заинтригувани страни да създадем по този начин, че те да бъдат внедрени и да се ползват допустимо най-бързо. “, съобщи Зорница Русинова, ръководител на Икономическия и обществен
Всичко за Вашата сватба
съвет. За Десислава Георгиева-Ушколова, шеф на отдел „ Програмиране и договаряне “ в МТСП, показаните принадлежности могат да бъдат апробирани през оперативна стратегия „ Развитие на човешките запаси “. По думите й е значимо да се търси връзката сред пазара на труда и уменията, нужни на заетите лица. Тя напомни, че в новия програмен интервал има заделени над 600 млн. лева, посредством които би трябвало да бъдат подготвени 500 000 души. „ В България за благополучие се работи върху доста начинания, които имат за цел възстановяване на знанията и уменията, както на младите, по този начин и възрастните българи. Министерството има изрично предпочитание да вкара оценка на качеството на провежданите образования, които да се валидират от работодателите. Разчитаме на помощта и поддръжката на АИКБ за пускане на този развой “, разгласи Ваня Тивидошева, шеф на дирекция „ Професионално обучение и образование “, МОН.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg