С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат ...

С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат

До 20 000 лв. могат да получат хората с увреждания за стартиране на собствен бизнес

С до 20 000 лева за капиталови разноски ще бъдат финансирани хората с увреждания, които имат предпочитание да започват независим бизнес. Кандидатите би трябвало да са с 50 и над 50% понижена работоспособност и да нямат учредено еднолично дружество или да бъдат съдружници в друга компания.

С отпуснатите средства те ще имат опция да покрият разноски, свързани с основаване на ново дружество, строителни действия, съоръжение на разкритите работни места. Финансовата поддръжка може да се употребява още за оборотен капитал и за къс обучителен курс на притежателя на предприятието. Проектните оферти би трябвало да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

АХУ ще подкрепи също планове на профилирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, чиято цел е стимулирането на заетостта на хората в профилирана среда. Чрез него ще се даде опция за създаване на онлайн платформа с уеб страница, която да разпространява услугите и продукцията на предприятията. По процедурата могат да бъдат отпуснати до 80 000 лева, а документи би трябвало да бъдат подадени до 26 август.

Агенцията афишира и конкурс за финансиране на планове за построяването на налична архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти. Право на присъединяване имат държавни, общински, икономически и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство и притежаващи или стопанисващи обектите. До 12 000 лева могат да бъдат отпуснати за създаване на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, адаптиране на входовете или изходите на постройките, слагане на сигнализации за хора със слухови или зрителни проблеми. За подобряването на вътрешната среда могат да бъдат отпуснати до 15 000 лева, а за създаване на нови и преустрояване на съществуващи асансьори или платформи до 50 000 лева Предложенията би трябвало да бъдат изпратени до 14 септември.

Националната стратегия за претовареност на хората с увреждания дава опция и за финансиране до 10 000 лева на работодателите за обезпечаване на достъп до настоящи или нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да им бъде отпусната за приспособяването на към този момент съществуващите работни места или за оборудването на нови такива. До 1000 лева могат да се получат за придобиване на спомагателна подготовка или преквалификация на служащ с увреждане. Документи се подават до 17 август.

Всички документи и условия за кандидатстване по плановете могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

Източник: cross.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg