С 14.1 % се е стопило населението на Хасковска област ...

С 14.1 % се е стопило населението на Хасковска област

Едва 58 заемат местата на 100 излизащи в пенсионна възраст в...

С 14.1 % се е стопило популацията на Хасковска област за последните 10 години. Това демонстрират окончателните данни на Национален статистически институт от преброяването, извършено през септември м.г. 

Делът на хората на над 65 и повече навършени години е 25.7 на 100, на тези до 14 година е 14.2 %, а на популацията на възраст от 15 до 64 година – 60.6 на 100.

В трудоспособна възраст е  56.3  на 100 от популацията. Коефециентът на възрастова взаимозависимост е 64.9 на 100. Той демонстрира, че на 100 лица  в групата 15 - 64 навършени години се падат 65 лица
под 15 и на 65 и повече години. Увеличава се тежестта на лицата в дейна възраст.

Коефициент на демографското заменяне демонстрира съотношението сред броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). В област Хасково всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 58 млади. 

Източник: marica.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg