Рекорден ръст на дълга на държавата. Брутният външен дълг с

...
Рекорден ръст на дълга на държавата. Брутният външен дълг с
Коментари Харесай

Рекорден ръст на дълга на държавата, вижте колко е станал

Рекорден растеж на дълга на страната. Брутният външен дълг с растеж от близо 10% за последната година. Държавният дълг и този на финансовия бранш нарастват най-силно по отношение на януари 2022 година
Брутният външен дълг на България в края
на януари 2023 година възлиза на 45.08 милиарда евро, или 49.9% от брутния вътрешен артикул, което е с 9.6% повече, в съпоставяне със същия месец на предходната година.

Тогава външният дълг на страната е в размер на 41.12 милиарда евро (48.6% от БВП).
Държавният дълг и този на финансовия бранш
нарастват най-силно по отношение на януари 2022 година, демонстрират данните на Българската национална банка.

Брутният външен дълг на бранш Държавно ръководство в края на януари е 10.1 милиарда евро (11.2% от БВП), като нараства с 23% на годишна база. Неговият дял в общите външни
отговорности е малко над 22%.
Външните отговорности на бранш Други парични финансови институции (банките и фондовете на паричния пазар) са 6.06 милиарда евро (6.7% от Брутният вътрешен продукт, като се усилват с 24% за година.

Външните отговорности на централната банка са 2.02 милиарда евро (2.2% от БВП) и се покачват с 5% по отношение на края на
Всичко за Вашата сватба
януари 2022 година
Външните отговорности на останалите
браншове са в размер на 12.63 милиарда евро (14% от БВП), като нарастват с 1.7% за година.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14.27 милиарда евро (15.8% от БВП) в края на януари 2023 година, което е с 4.3% повече по отношение на същия месец на предходната година. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 31.6% към края
на януари 2023 г. при 33.3% година по-рано.
В края на януари 2023 година краткосрочните отговорности са на стойност 8.2 милиарда евро (18.2% от брутния дълг) и се усилват с 20.8% по отношение на януари 2022 година Дългосрочните отговорности възлизат на 36.88 милиарда евро (81.8% от брутния дълг), като се покачват със 7.4% на годишна база.

В евро са деноминирани 80.3% от брутните външни задължения при 80.8% година по-рано.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg