Процесите на строителство и присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕРП ...

Процесите на строителство и присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕРП

ЕНЕРГО-ПРО призова общините за партньорство в процеса по присъединяване на клиенти към мрежата

 Процесите на строителство и присъединение към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север са тясно обвързвани с сполучливото партньорство с общините. Компанията към този момент дигитализира редица свои процеси в услуга на клиентите и за възстановяване на обслужването. Анализирайки аргументите за забавяния на процедури като присъединението, ЕНЕРГО-ПРО се обърна с писма до общините, в които потърси подпомагане за усъвършенстване на периодите в стадиите, в които утвърждението на документите зависи от локалната власт. Стремежът е посредством взаимни дейности да се смени предубедеността на обществото за бюрократични пречки, създавани от държавни институции, естествени монополи и фирми с социална значителност.

В поддръжка на този блян капиталовата стратегия на ЕНЕРГО-ПРО е насочена напълно към възстановяване качеството на електрозахранване, като за тази цел се построяват нови мрежи ниско и приблизително напрежение и се подменят такива с остаряла и амортизирана арматура. Това директно въздейства върху благоустрояването на териториите на общините. Разрешенията от общини и други институции са основни и се отразяват върху всички останали планувани стадии в процеса и периодите по тях.

През 2020 година компанията сътвори Виртуален център за обслужване на абонати (ВЦОК). В него една от първите въведени услуги беше присъединението, което изобилно улеснява консуматорите във всички стадии на процедурата посредством бързо следене на процесите по декларирани услуги в действително време и при оптималната бистрота. Подобрената координацията и оказаното подпомагане от общинските управи по процедурите за присъединения към мрежата ще допринесе за по-бързото и качествено обслужване на жителите на общините и абонати на сдружението.

ЕРП Север ще продължи да търси разговор с локалната власт по отношение на усъвършенстването на периодите по процедури и напомня, че на интернет адрес детайлно са разказани обособените стъпки за присъединение в другите случаи. За спомагателни разяснения разполагаем са експертите на компанията на имейл, телефон 0700 16161 и в центровете за обслужване на абонати. Всички други предлагани посреднически услуги за " ускорение “ на периодите от мними " чиновници на ЕРП Север “ са експеримент за машинация, корист с името на компанията и противоречат на положителните бизнес практики.

Източник: varna24.bg