Проектите на Кметство Типченица Култура в хармония с природата -

...
Проектите на Кметство Типченица Култура в хармония с природата -
Коментари Харесай

Два екологични проекта ще бъдат реализирани в община Мездра в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2024”

Проектите на Кметство Типченица „ Култура в естетика с природата - създаване на зрителски трибуни със 100 места към спортна площадка и озеленяване на прилежащите елементи “ и на Професионална гимназия „ Алеко Константинов “ - гр. Мездра „ Ние учим, творим и спортуваме измежду природата “ са утвърдени за финансиране в годишния конкурс на тематика „ Обичам природата - и аз вземам участие ”, разгласен от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за ръководство на дейностите по запазване на околната среда в границите на Националната акция „ Чиста околна среда - 2024 “. 
От постъпилите 1 128  проектни оферти на общини и кметства от цялата страна със средства в размер до 15 000 лева ще бъдат финансирани 323 плана. Сред тях е планът на Кметство Типченица за създаване на зрителски трибуни със 100 места към съществуваща спортна площадка и озеленяване на прилежащите елементи към нея. 
Сред утвърдените за финансиране със средства в размер до 7 500 лева 150 плана (от постъпили 507 планови предложения) на учебни заведения и Центрове за поддръжка за личностно развиване (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) е планът на ПГ „ Алеко Константинов “ - гр. Мездра за основаване на градина за билки и подправки, както и за създаване на ъгъл за отдих на учениците - ъгъл за тихи игри (маси за шах с пейки и табло за морски шах) и слагане на тенис маса навън. 
Двата екологични плана са на обща стойност 22 500 лева. 
Останалите 13 планови оферти, подадени от кметства, учебни заведения и детски градини в община Мездра, не са утвърдени за финансиране: 
• „ Обособяване на ъгъл за игра и отдих на най-малките поданици на село Горна Кремена “ на Кметство Горна Кремена, 
• „ Фитнес навън “ на Кметство Зверино, 
• „ Зелено волейболно игрище “ на Кметство Крапец, 
• „ Изграждане на новаторски екологичен център в с. Лик за придобиване познания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители - деца - природа “ на Кметство Лик, 
• „ Почистване, озеленяване и основаване на зона за отдих, развлечения и детски ъгъл “ на Кметство Оселна, 
• „ Изграждане на футболно игрище в с. Очиндол “ на Кметство Очиндол, 
• Кметство Ребърково - „ Кът за спорт и детски игри в с. Ребърково “, 
• „ Класна стая за образование навън “ на СУ „ Св. Климент Охридски “ - с. Зверино, 
• „ Екопарк „ Вазов и ние “ на СУ „ Иван Вазов “ - гр. Мездра, 
• „ Природата - наш общ дом “ на ОУ „ Христо Ботев “ - гр. Мездра, 
• „ Обичам природата - и аз вземам участие “ на ДГ „ Детелина “ - гр. Мездра, 
• „ Екозанималня навън “ на ДГ „ Роза “ - гр. Мездра 
• и „ Обичам природата - и аз вземам участие “ на ДГ „ Слънчице “ - гр. Мездра. 
Крайният период за осъществяване на дейностите по всички утвърдени за финансиране планове е до края на месец декември 2024 г. 
Миналата година в община Мездра бяха осъществени два екопроекта на обща стойност 21 500 лева, през 2022 година - още веднъж два плана на обща стойност 15 000 лева, а през 2021 година - шест плана на обща стойност 50 000 лева.
Източник: bulnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР