Проектите на Кметство Типченица Култура в хармония с природата -

...
Проектите на Кметство Типченица Култура в хармония с природата -
Коментари Харесай

Два екологични проекта ще бъдат реализирани в община Мездра в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2024"

Проектите на Кметство Типченица " Култура в естетика с природата - създаване на зрителски трибуни със 100 места към спортна площадка и озеленяване на прилежащите елементи " и на Професионална гимназия " Алеко Константинов " - гр. Мездра " Ние учим, творим и спортуваме измежду природата " са утвърдени за финансиране в годишния конкурс на тематика " Обичам природата - и аз вземам участие ”, разгласен от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за ръководство на дейностите по запазване на околната среда в границите на Националната акция " Чиста околна среда - 2024 ".
 
 ПУДООС ПУДООС Източник: ПУДООС
От постъпилите 1 128  проектни оферти на общини и кметства от цялата страна със средства в размер до 15 000 лева ще бъдат финансирани 323 плана. Сред тях е планът на Кметство Типченица за създаване на зрителски трибуни със 100 места към съществуваща спортна площадка и озеленяване на прилежащите елементи към нея.
 
Сред утвърдените за финансиране със средства в размер до 7 500 лева 150 плана (от постъпили 507 планови предложения) на учебни заведения и Центрове за поддръжка за личностно развиване (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) е планът на ПГ " Алеко Константинов " - гр. Мездра за основаване на градина за билки и подправки, както и за създаване на ъгъл за отдих на учениците - ъгъл за тихи игри (маси за шах с пейки и табло за морски шах) и слагане на тенис маса навън.
 
Двата екологични плана са на обща стойност 22 500 лева
 
 15 кметства, учебни заведения и детски градини от община Мездра аплайват с планове в Националната акция 15 кметства, учебни заведения и детски градини от община Мездра аплайват с планове в Националната акция " Чиста околна среда - 2024 година " Източник: Община Мездра
Останалите 13 планови оферти, подадени от кметства, учебни заведения и детски градини в община Мездра, не са утвърдени за финансиране:
• " Обособяване на ъгъл за игра и отдих на най-малките поданици на село Горна Кремена " на Кметство Горна Кремена,
• " Фитнес навън " на Кметство Зверино,
• " Зелено волейболно игрище " на Кметство Крапец,
• " Изграждане на новаторски екологичен център в с. Лик за придобиване познания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители - деца - природа " на Кметство Лик,
• " Почистване, озеленяване и основаване на зона за отдих, развлечения и детски ъгъл " на Кметство Оселна,
• " Изграждане на футболно игрище в с. Очиндол " на Кметство Очиндол,
• Кметство Ребърково - " Кът за спорт и детски игри в с. Ребърково ",
• " Класна стая за образование навън " на СУ " Св. Климент Охридски " - с. Зверино,
• " Екопарк " Вазов и ние " на СУ " Иван Вазов " - гр. Мездра,
• " Природата - наш общ дом " на ОУ " Христо Ботев " - гр. Мездра,
• " Обичам природата - и аз вземам участие " на ДГ " Детелина " - гр. Мездра,
• " Екозанималня навън " на ДГ " Роза " - гр. Мездра
• и " Обичам природата - и аз вземам участие " на ДГ " Слънчице " - гр. Мездра.
 
Крайният период за осъществяване на дейностите по всички утвърдени за финансиране планове е до края на месец декември 2024 година
 
Миналата година в община Мездра бяха осъществени два екопроекта на обща стойност 21 500 лева, през 2022 година - още веднъж два плана на обща стойност 15 000 лева, а през 2021 година - шест плана на обща стойност 50 000 лева.
Източник: zonanews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР