Прието е да се смята, че Великите пирамиди са създадени ...

Прието е да се смята, че Великите пирамиди са създадени

Египетските пирамиди: Построени няколко хилядолетия преди появата на египтяните?

Прието е да се счита, че Великите пирамиди са основани преди към четири хилядолетия по заповед на фараона

Освен че пирамидите са били очевидно проявяване на силата и всемогъществото на владетеля приживе, след гибелта му те се трансформират в монументи.
 Ако обаче предназначението на пирамидите е повече или по-малко ясно за актуалната просвета, то точната дата на тяхното изграждане към момента не е известна.

Източник: novinite.bg