През следващите тримесечия процесът на повишение на лихвените проценти по

...
През следващите тримесечия процесът на повишение на лихвените проценти по
Коментари Харесай

БНБ: Забавяне на ръста на заплатите и по-високи лихви догодина

През идващите тримесечия процесът на покачване на лихвените проценти по депозитите и заемите за семействата последователно ще се ускори, като лихвите ще доближат най-високи стойности в края на 2024 година и при започване на 2025 година, след което да се задържат на равнища, близки до към този момент достигнатите. Това е прогнозата на Българска народна банка, оповестена в тримесечното издание „ Макроикономическа прогноза “.

Според банката растежът на депозитите на частния бранш също ще се забавя и ще бъде   8.9% в края на 2023 година, след което ще се намали до 8.1% в края на 2024 година и до 7.5% в края 2025 година Основно въздействие се чака да има плануваното закъснение на растежа на заплатите, както и относително бавното повишение на лихвените проценти на банките по привлечените средства. От банката чакат растежът на компенсацията на един нает да възлезе на 13.9% приблизително за 2023 година и да се забави до 8.3% през 2024 година и 9.1% през 2025 година в резултат на плануваната по-ниска инфлация.

Намалява и растежа на кредитирането до 9.8% в края на 2023 година и в допълнение до 6.7% в края на 2024 година и 5.6% в края на 2025 година, за което ще допринесат понижаването на инфлацията, плануваното покачване на лихвените проценти по новоотпуснатите заеми, както и относително ниската капиталова интензивност на компаниите в частния бранш, показват от Българска народна банка.

Банката ревизира  упованията си за растежа на стопанската система ни, както и на инфлацията. През 2023 година се планува растежът на действителния Брутният вътрешен продукт в България да възлезе на 1.9% (спрямо 3.9% през 2022 г.), за което ще способстват по едно и също време вътрешното търсене и чистият експорт, до момента в който изменението на запасите се планува да има мощен негативен принос. През 2024 година растежът на Брутният вътрешен продукт ще се форсира до 2.7%, а през 2025 година – до 3.6%, като аргументите ще бъдат най-много заради прекратяване на следеното през 2023 година намаляване на запасите в стопанската система, както и предстоящото доста ускорение на растежа на вложенията, несъмнено основно от заложените допускания за осъществяването на плановете по Националния проект за възобновяване и резистентност (НПВУ).
 istock istock
В съпоставяне с макроикономическата прогноза от юни 2023 година настоящите упования са за по-висок напредък на действителния Брутният вътрешен продукт през 2023 година и за по-нисък напредък през 2024 година и 2025 година За 2023 година растежът на действителния Брутният вътрешен продукт е нараснал с 0.9 процентни пункта, което отразява най-много възходящата проверка във връзка с позитивния принос на чистия експорт и на частното ползване.

От Българска народна банка предвиждат годишната инфлация да се забави до 6.1% в края на 2023 година най-много заради проявяването на базов резултат от мощното повишаване на потребителските цени през миналата година. „ Средно за 2023 година предвиждаме общата инфлация да възлезе на 8.8%, като в кратковременен проект чакаме проинфлационният напън, произлизащ от повишаването на разноските на компаниите за труд, задълбочаващия се дефицит на работна мощ и мощното частно ползване “, написа в документа.

Ето какво планува есенната прогноза за заемите и приходите у нас

Прогнозата за инфлацията в края на 2023 година е ревизирана с 0.4 процентни пункта в посока по-голямо повишаване на потребителските цени, което се дефинира от групите на стоките и услугите с административно определяни цени, храните и енергийните артикули, вследствие на постъпили спомагателни отчетни данни, както и на проверка в техническите допускания за динамичността на интернационалните цени на петрола, природния газ и електрическата енергия.

За 2024 година годишната инфлация е ревизирана в посока по-нисък напредък на потребителските цени (с 0.3 процентни пункта), въпреки средногодишната инфлация за 2024 година да е ревизирана възходящо до 4.3% (при предишна прогноза от 3.7%). Ревизията в прогнозата на инфлацията за края на 2024 година се дължи на групата на енергийните артикули поради новите допускания за динамичността на цената на петрола на интернационалните пазар.
 istock istock
Текущите допускания за развиването на световната икономическа интензивност, които са направени преди военния спор сред Израел и Хамас, допускат, че негативен потрес във външното търсене на артикули и услуги от България ще се осъществя основно през третото тримесечие на 2023 година, само че той ще бъде стеснен и временен. В резултат растежът на външното търсене през 2023 година ще остане относително слаб в исторически проект, само че ще се ускори още веднъж при започване на 2024 година, като се увеличи от 1.1% през 2023 година до близо 3.0% през 2024 година и 2025 година Според упованията на пазарните участници, през 2023 година цените в евро на интернационалните пазари на всички съществени групи първични материали ще се намалят по отношение на миналата година, само че при храните и петролните артикули те ще останат по-високи спрямо 2021 година, показват от Българска народна банка.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР