През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите ...

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите

НСИ: През март 2019 г. средната работна заплата е 1247 лв.

През първото тримесечие на 2019 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3147.8 хиляди, оповестява Национален статистически институт.

От тях 1681.4 хиляди са мъже и 1466.4 хиляди - дами. Относителният дял на заетите лица от популацията на възраст 15 и повече навършени години е 52.7 на 100, като при мъжете този дял е 58.7 на 100, а при дамите - 47.2 на 100.

През първото тримесечие на 2019 година броят на безработните лица е 165.3 хиляди, от които 95.0 хиляди (57.5 на сто) са мъже и 70.3 хиляди (42.5 на сто) - дами. Коефициентът на безработица е 5.0 на 100 и спрямо първото тримесечие на 2018 година понижава с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.3 на 100, а за дамите - 4.6 на 100.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 година общите разноски на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9 на 100 по отношение на първото тримесечие на 2018 година. Увеличението в промишлеността е с 11.4 на 100, в услугите - с 13.1 на 100, и в строителството - с 8.4 на 100. Според бизнес анкетите на Национален статистически институт през юни 2019 година 34.9 на 100 от промишлените предприятия показват дефицита на работната мощ като фактор, объркващ активността им.

През март 2019 година междинната работна заплата е 1247 лева и нараства с 5.3 на 100 спрямо предходния месец. Спрямо март 2018 година растежът е 12.6 на 100, оповестява Национален статистически институт. /24chasa.bg

Източник: dnesplus.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg