През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата е

...
През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата е
Коментари Харесай

Лек спад в бизнес климата у нас отчита НСИ

През ноември 2023 година общият индикатор на бизнес климата е 21,6%. Показателят остава почти на равнището си от октомври - 22.0%, регистрира Национален статистически институт.

Повишение е записано в строителството и бранша на услугите, до момента в който в индустрията се следи понижение. Единствено в търговията на дребно индикаторът резервира нивото си от предходния месец.

Промишленост

Съставният индикатор „ бизнес климат в индустрията “ се намалява с 2.9 пункта - от 23.5% на 20.6%, което се дължи на по-резервираните оценки и упования на промишлените бизнесмени за бизнес положението на предприятията. Анкетата регистрира известно понижение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с неподходящи упования за индустриалната интензивност през идващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за активността в бранша остават несигурната икономическа среда и дефицитът на работна мощ, посочени надлежно от 50.0% и 32.0% от предприятията.

По отношение на продажните цени в индустрията преобладаващата част от мениджърите плануват те да останат без смяна през идващите три месеца.

Строителство

През ноември съставният индикатор „ бизнес климат в строителството нараства с 3.5 пункта - от 20.1% на 23.6% вследствие на усъвършенстваните оценки и упования на строителните бизнесмени за бизнес положението на предприятията. Същевременно прогнозите им за строителната интензивност през идващите три месеца са тя да се задържи на същото ниво.

Основните спънки за развиването на бизнеса са свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и дефицита на работна мощ.

Според последната анкета делът на мениджърите, които не престават да чакат продажните цени в строителството да се усилят през идващите три месеца, е 25.4%.

Търговия на дребно

Съставният индикатор „ бизнес климат в търговията на дребно “ резервира равнището си от октомври - от 27.7% на 27.5%. Мненията на търговците на дребно по отношение на размера на продажбите през последните три месеца, както и упованията им за идващите три месеца, са положителни.

Основните фактори, ограничаващи активността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в сектора и дефицитът на работна мощ, като през последния месец се следи усилване на негативното им въздействие.

По-голяма част от търговците на дребно плануват продажните цени да останат без смяна през идващите три месеца.

Услуги

През ноември съставният индикатор „ бизнес климат в бранша на услугите “ се покачва с 0.8 пункта - от 15.1% на 15.9% вследствие на по-благоприятните оценки на мениджърите за актуалното бизнес положението на предприятията. Относно търсенето на услуги актуалната наклонност се прави оценка като усъвършенствана, до момента в който упованията за идващите три месеца се изместват към по-умерените отзиви.

Най-сериозните усложнения за развиването на бизнеса не престават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в сектора и дефицитът на работна мощ.

По отношение на продажните цени в бранша на услугите прогнозите на мениджърите са за известно нарастване през идващите три месеца.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg