През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица)

...
През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица)
Коментари Харесай

Смъртните случаи в България намаляват

През четвъртото тримесечие на 2022 година (40-ата - 52-ата седмица) броят на умрелите е 26 078, а коефициентът на обща смъртност - 15,3 промила, демонстрират предварителни данни на Националния статистически институт. Смъртността при мъжете е по-висока (16,4 промила) спрямо тази при дамите (14,3 промила). Смъртните случаи понижават с 20 305, или с 43,8 на 100 по отношение на същия интервал на 2021 година, а по отношение на третото тримесечие на 2022 година нарастват със 783, или с 3,1 на 100.

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2022 година е записана през 44-ата седмица (31 октомври - 6 ноември) - 2 090 души, или 16 на 1000 души от средногодишното население, а най-малка - през 47-ата седмица - 1879 души, или 14,4 промила.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2022 година по отношение на средноседмичните стойности за интервала 2017 - 2021 година варира в границите от (-267) до (-972) броя. Най-голямо е понижението на смъртните случаи през 47-ата седмица - 972 случая, или смъртността понижава с 14,4 на 100 по отношение на базовия интервал (2017 - 2021 година).

През четвъртото тримесечие на интервала 2017 - 2022 година възрастовото систематизиране на умрелите
Всичко за Вашата сватба
се резервира относително еднообразно във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 40 до 69 години.

През четвъртото тримесечие на 2022 година в съпоставяне със същия интервала на 2021 година във всички области на страната се следи понижение в броя на умрелите. С максимален спад са областите Видин (-51,1 на сто), Благоевград (-51 на сто) и Монтана (-49,4 на сто), а с минимален - областите Кърджали (-32,3 на сто), Смолян (-37,8 на сто) и Бургас (-37,9 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2022 година спрямо предходното тримесечие в деветнайсет от областите на страната се следи нарастване в броя на умрелите, като то е най-голямо за областите Кърджали (24,8 на сто), Перник (16,8 на сто) и Ловеч (15,7 на сто). В останалите девет области е регистриран спад в броя на умрелите. С най-голямо понижение са областите Добрич (-8,4 на сто), Търговище (-7,3 на сто) и Разград (-6 на сто).
Източник: novinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg