През 2022 г. месечна социална помощ е предоставена средномесечно на ...

PromoMall.bg
През 2022 г. месечна социална помощ е предоставена средномесечно на

Лазар Лазаров: Над 24 млн. лв. са платени за социални помощи

През 2022 година месечна обществена помощ е предоставена средномесечно на 19 620 лица и фамилии, като изплатената сума е в размер на 24 956 459 лева. За облекчаване на случайно зародили здравни, просветителни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и фамилиите, един път годишно, може да се отпуска еднократна помощ. Също по този начин, според наредбата за издаване на персонална карта па лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера па обезпечения най-малък приход.

Това сподели министърът на труда и обществената политика Лазар Лазаров в отговор на депутатски въпрос по отношение на средствата, които страната отделя за подкрепяне на изпадналите в усложнения фамилии и тези, които се дават на снабдители на обществени услуги, свързани с деца, съобщи кореспондент на БГНЕС.

Социалният министър съобщи, че за 2022 година са отпуснати общо 10 745 еднократни помощи, за които са изплатени 4 315 956 лева. За същата година с еднократна помощ за облекчаване на случайно зародили жизненоважни потребности са подкрепени 47 736 украински жители (лица и семейства) с предоставена краткотрайна протекция. За задачата са изразходвани 16 306 338 лева.

„ Самотните остарели хора над 70-годишна възраст и родителите, отглеждащи сами деца имат право на месечна целева помощ за възнаграждение на наем на общински жилища, в случай че настанителната заповед е на тяхно име и приходът им от предходния месец е до 250 на 100 от диференцирания най-малък приход. През 2022 година помощта е предоставена средномесечно на 45 лица и фамилии, а изплатената сума е 34 402 лева. “, уточни той.

По думите на Лазаров при оповестено изключително състояние или оповестена изключителна епидемиологична конюнктура родителите на деца до 14-годишна възраст имат право на месечна целева помощ за срока, през който децата не посещават учебно заведение или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи заради въведените ограничавания в учебното заведение или в детското заведение по отношение на изключителното състояние или изключителната епидемиологична конюнктура. През 2022 година помощта е предоставена средномесечно на 5 484 фамилии, а изплатената сума е в размер на 14 657 850 лева.

Право на целева помощ за отопление имат лица и фамилии, чийто средномесечен приход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или еднакъв от самостоятелно избран диференциран приход за отопление. За отоплителен сезон 2022/2023 година целева помощ за отопление е предоставена на 301 732 лица и фамилии. Изплатената сума е в размер на 187 264 888 лева. За компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците по бюджета на МТСП за 2022 година бяха утвърдени спомагателни разноски за погашение на еднократна финансова поддръжка за отопление и за погашение на еднократна финансова помощ за отопление. Еднократната финансова поддръжка за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година в размер на 400 лева. е предоставена на 16 268 лица и фамилии, а общият размер на изплатените средства е 6 446 400 лева.

Еднократната финансова помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година в размер на 300 лева. е предоставена на 47 332 лица и фамилии. Изплатената сума е 14 086 800 лева. По реда на ЗСПД се дават дванадесет типа фамилни помощи за деца, чиято цел е подкрепяне на фамилиите за развъждане на децата в фамилна среда. Семейните помощи са еднократни и месечни, като за всяка помощ е общопризнат разделителен аршин и съответно избрани условия, съобразени с предназначението ѝ. По-голямата част от фамилните помощи се дават без рентабилен аршин. Само три от тях се отпускат след рентабилен тест на член от фамилията. Размерите на фамилните помощи и размерите на средномесечния приход на член от фамилията за тези от тях, за които той се ползва, се дефинират със Закона за държавния бюджет за съответната година. През 2022 година финансовите средства, предоставени от бюджета за погашение на всички типове фамилни помощи по реда на ЗСПД са в размер на 550 965 633 лева. Конкретно фамилните помощи за депа, които се отпускат с рентабилен аршин, през 2022 година са предоставени, както следва: еднократна помощ при бременност за 9 114 бременни жени; месечни помощи за развъждане на дете до довеждане докрай на приблизително обучение, само че не повече от 20-годишна възраст – средномесечно за 456 491 деца; месечни помощи за развъждане на дете до навършване на една година – средномесечно за 12 181 случаи.

Основни снабдители на обществени услуги в България са общините. Финансирането на обществените услуги от държавния бюджет се дава само на общините.

За 2022 година приблизителният размер на средствата, които са предоставени от държавния бюджет на общините за обществени услуги за деца възлизат на 218 417 493 лева. Следва да се има поради, че в някои от тези обществени услуги се дават обществени услуги и за пълнолетни лица (например в дневните центрове и в центровете за обществена рехабилитация и интеграция за хора с увреждания), заключи общественият министър. /БГНЕС
Категории:Тагове:

Източник: bgnes.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg