Преговорите за кабинет протичат при един професионален конструктивен дух. Чувства ...

Преговорите за кабинет протичат при един професионален конструктивен дух. Чувства

Димитър Данчев, БСП: Чувства се ентусиазъм и желание за промяна в преговорите за кабинет

Преговорите за кабинет протичат при един професионален градивен дух. Чувства се възторг и предпочитание за смяна . Това разяснява Димитър Данчев - член на Народно събрание на Българска социалистическа партия в " Още от деня " .

„ Българите отредиха на Българска социалистическа партия да е единствената лява партия в 47-то Народно заседание и за това ние подхождаме извънредно отговорно към тези диалози . Българска социалистическа партия отстоява левите хрумвания и прави оферти , с които да отбрани обществените интереси на българските жители “, добави той.

Данчев показа , че е споделил на Кирил Петков - Българска социалистическа партия поставя на масата левите политики и очаква от неговата партия да показват десните принадлежности , с които те да бъдат реализирани.

„ Търсим в преговорите здрава основа, която да откри единението към тези цели и приоритети, които имат значение за българските жители . Ние имаме нашите алени черти , оттатък , които не бихме отстъпили като лява социалистическа партия “, съобщи Данчев.„ Българска социалистическа партия направи своето предложение за ограничения свързани с високата стойност на електрическата енергия на бизнеса. Част от ограниченията са краткосрочни и би трябвало да бъдат признати неотложно , за облекчение тежестта за малките и междинни предприятия, както и за най-бедните хора от нашето население “, разяснява той.

Предложението на Българска социалистическа партия е отстъпка от стойността на електрическата енергия за първите 200 мВт часа и да бъде понижен налога върху добавена стойност за крайните консуматори на електрическа енергия от 20% на 9%.

Данчев показа , че за една част от ограниченията Българска социалистическа партия са получили поддръжка , а другите предстоят да бъдат дискутирани.


Източник: fakti.bg