Предполага се, че през сезон 2021/2022 г. ще циркулират грипни ...

Предполага се, че през сезон 2021/2022 г. ще циркулират грипни

Прогнозират тежък грипен сезон

Предполага се, че през сезон 2021/2022 г . ще циркулират грипни вируси, сходни на вирусите, които влизат в състава на противогрипните ваксини, предложени от СЗО за страните от Северното полукълбо . Засега не може да се предвижда кой от тези вируси ще господства, само че от Министерство на здравеопазването предизвестяват, че ни чака тежък грипен сезон.

В България циркулацията на грипни вируси нормално стартира през декември , като епидемията от грип се разпростира през януари-февруар и.

През миналия сезон 2020/2021 година циркулацията на грипните вируси в целия Европейски съюз беше извънредно слаба, а в България за първа година не бяха потвърдени грипни вируси . Това се изяснява с прилаганите противоепидемични ограничения, които оказват резултат освен върху пандемичния ковид, само че и върху грипните вируси. Ако и през този сезон се съблюдават прецизно противоепидемичните ограничения, е допустимо да няма тежка грипна зараза, каквито се следиха в сезоните преди пандемията.

В Европа към този момент е потвърден грипен вирус A (H3N2), а ранното му разкриване демонстрира, че актуалният грипен сезон може да бъде по-тежък спрямо предходния , изключително за старите хора и лицата с ослабен имунитет. От Министерство на здравеопазването популяризират съществени рекомендации.

До каква степен ни пази противогрипната ваксина?

Ефективността на противогрипните ваксини не е 100%, само че те обезпечават отбрана против тежки форми на грип и затруднения, изключително при лицата в риск. Според научни изявления противогрипните ваксини:

∙ Намаляват с 50-60% амбулаторните прегледи, дължащи се на грип, в общата популация.

∙ Намаляват с 57% хоспитализациите, дължащи се на грип, при лица над 50 година

∙ Намаляват със 74% приема на деца в интензивни отделения.

∙ Намаляват с 52% и 79% хоспитализациите при лица с хронични белодробни болести и с диабет, надлежно.

Ефективността на противогрипните ваксини зависи от възрастта и имунния статус на имунизираното лице, само че най-много от антигенната непосредственост сред ваксиналните и епидемиологичните грипни вируси. Най-висока е успеваемостта на имунизациите по отношение на грипни вируси вид В, защото те са най-генетично постоянни, а най-ниска е по отношение на грипни вируси А (H3N2), които са най-изменчиви. Така че от голяма важност за успеваемостта на имунизациите е кой грипен вирус доминира през даден епидемиологичен сезон.

Късно ли е, в случай че в този момент решим да си сложим ваксина против грип?

Препоръчва се имунизацията против грип да се приложи най-малко 14-21 дни преди началото на циркулацията на грипни вируси в страната, с цел да има време да се образува имунитет. Засега не е засечена циркулация на грипни вируси, тъй че може да се слага противогрипна ваксина. Счита се, че даже по време, когато в страната циркулират грипни вируси, може да се ползва ваксина, в случай че лицето е крепко и няма остро заболяване.

За кои групи от популацията е целесъобразна имунизацията против грип?

Противогрипни ваксини се предлагат на лица, които са с нараснал риск от тежко протичане на грип и развиване на затруднения. Според СЗО годишна имунизация срещу грип се предлага за:

∙ Бременни дами (високо приоритетни);

∙ Деца на възраст от 6 мес. до 5 год.;

∙ Възрастни лица ≥ 65 год.;

∙ Лица на възраст над 6 мес. с хронични болести (диабет, хронични сърдечни и белодробни болести, вродена или добита имуносупресия, ХИВ/СПИН и др.);

Препоръчва са и при лица в нараснал риск от заразяване или предаване на инфекцията, а точно медицински личен състав.

Според Н аредбата за имунизациите в България , Наредба № 15 от 12.05.2005 година, годишна имунизация срещу грип се предлага на следните групи лица:

Всички лица, навършили 65 год.

Всички възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от следните болести:
хронични белодробни болести, включително астма; хронични болести на сърдечно-съдовата система; метаболитни болести, изключително диабет; хронична бъбречна непълнота и заболели на хемодиализа; вродена и добита имуносупресия, в това число медикаментозна; носители на НIV и заболели с клинично проявена НIV инфекция; хемоглобинопатии; органна трансплантация.
Лица, живеещи в проведени колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.);

Лица с нараснал риск от заразяване по отношение на специалността им (транспортни служащи, чиновници в армията и полицията, медицински личен състав и др.);

Всички, които са в контакт с лица с нараснал риск от затруднения (членове на фамилията, включително деца; личен състав на лечебни, здравни и обществени заведения).

За тези, които се двоумят:

По време на пандемията от COVID-19 рекомендациите за противогрипна имунизация са с изключително значение заради вероятността от заразяване със SARS CoV-2 и грипен вирус, което би довело до утежняване положението на пациента. Това е изключително значимо за лицата с нараснал риск от тежко протичане на COVID-19 и на грип (лица на възраст ≥ 65 год., лица с хронични болести и с ослабен имунитет). Приоритетни групи за противогрипна имунизация би трябвало да бъдат също медицинските служащи, както и жителите и личния състав на обществени заведения.

Какво се предлага от СЗО:

∙ A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

∙ A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

∙ B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

∙ B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Източник: news.bg