Предложен е гратисен период от един месец, за да се ...

Предложен е гратисен период от един месец, за да се

Образование по време на COVID: Какви мерки готви МОН?

Предложен е гратисен срок от един месец, с цел да се приготви системата, да се имунизират учителите, а който не се имунизира - ще би трябвало всяка седмица да бъде тестван. Предложението на МОН идва на фона на буксуващата у нас имунизационна акция . В страната имунизирано е под 30% от популацията , а делът на учителите и лекарите също е невисок ." Това, което предлагаме, при повишение на заболеваемостта на 750 на 100 000 население, да се затварят напълно учебните заведения , т.е. да се минава към образование от отстояние , като това е предложение на Министерството на здравеопазването , ние се съгласяваме с него, защото натискът на лечебните заведения стана доста огромен " , сподели още министърът.Обсъжда се на ротация да се минава при над 500 болни , или сред 500 или 750, а над 750 - на отдалечено образование на равнище община. За университетите министърът счита , че е добре да имат независимост , само че въпреки всичко в областите в тъмночервената зона е добре да се минава на дистанционно образование .Единодушие сред Министерството на здравеопазването и МОН има във връзка с наложителното носене на маски от всички работещи в учебните заведения и всички възпитаници над V клас. По отношение на учениците със специфични просветителни потребности е належащо да се вземе мнението на персоналния или лекуващия доктор .Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от у дома единствено в случаите, в които не доближават учители за присъствен образователен развой .Още от

Източник: frognews.bg