Правителството прие План за 2022 г. за изпълнение на целите ...

PromoMall.bg
Правителството прие План за 2022 г. за изпълнение на целите

Приет е План интегрирано гранично управление на България 2020-2025

Правителството одобри План за 2022 година за осъществяване на задачите от Националната тактика за интегрирано гранично ръководство на България 2020-2025.

Изготвеният документ е признат на 8 септември т.г. в границите на извършено постоянно съвещание на Националния съвет по миграция, граници, убежища и интеграция (НСМГУИ), според написания в Националната тактика за интегрирано гранично ръководство механизъм за доклад.

НСМГУИ, като непрекъснато настоящ групов съвещателен орган към Министерски съвет, е основан с държавно разпореждане от 2019 година Заложената задача на структурата е формулиране и съгласуваност на осъществяването на държавните политики в сферата на миграцията, границите, убежището и интеграцията. Към съвета работи непрекъсната стратегическа група " Интегрирано гранично ръководство “, която дава отговор за осъществяването на стратегическите цели в сферата на граничното ръководство, в това число и посредством правене на проекти за деяние и доклади за тяхното осъществяване.

Източник: varna24.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg