Повторен търг с тайно наддаване, на 75% от първоначално обявената ...

Повторен търг с тайно наддаване, на 75% от първоначално обявената

НАП: Продажба чрез търг с тайно наддаване

Повторен търг с скрито наддаване, на 75% от в началото оповестената стойност, по реда на член 251-член 254 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ще се организира в постройката на Търговско дружество на Национална агенция за приходите Велико Търново, офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43, на 11.11.2021г., от 10:30 ч., на неподвижен парцел, представляващ земя и етаж от постройка:

Земя 250/5398 идеални елементи от новообразуван УПИ, находящ се в град Плевен с повърхност 5398 кв.м., захранена с ток и вода; с централна канализация и дружно с целия четвърти, независим етаж от " АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА " № 16, със застроена повърхност 991 кв.м.; солидна-стоманобетон, с покрив плосък с топло и хидро-изолираност, след ремонт; с противопожарно стълбище; два товарни асансьора; състоящ се от кулоар, две зали за шиене, гладачно, кроялно, два офиса; две съблекални, стая за отмора, кухненски бокс, склад и две тоалетни с придверие към тях; порти към складовете-противопожарни; има противопожарна и вентилационна инсталация; климатизирана с калорифери и климатици за охлаждане; подове-от теракот; дограма-алуминиева и стъклопакети; с топлоизолация по вътрешната страна на фасадните стени.
Начална стойност: 187 500.00 лева /сто осемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, представляваща 75% от в началото оповестената стойност.

Огледът на движимостите ще се прави всеки присъствен ден от 01.11.2021г. до 05.11.2021г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: гр. Плевен, ул. " Георги Кочев " № 88.
Предложенията за присъединяване в търга се подават в постройката на Национална агенция за приходите, офис Плевен, гр. Плевен, ул. „ Дойран " № 43, всеки присъствен ден от 01.11.2021г. до 05.11.2021г., от 09.00 ч. до 17.00 ч.

С приходите от провежданите търгове на движими и недвижими движимости, се покриват отчасти или изцяло обществени отговорности на притежателите им. До тази последна мярка се стига, откакто са изчерпани всички начини, които Агенцията има, с цел да събере дължими суми-изпращани са известия и са провеждани срещи със задължените лица.

Източник: cross.bg