Повече от 2,03 млн. души, живеещи в 893 хил. домакинства

Повече от 2,03 млн. души, живеещи в 893 хил. домакинства ...

Над 2 млн. души се преброиха онлайн дни преди края на кампанията


Повече от 2,03 млн. души, живеещи в 893 хил. домакинства се преброиха онлайн до 6 часа на 26 септември, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Броени дни остават до края на кампанията за преброяване на жителите и жилищния фонд в страната.Източник: НСИ

За да подпомогнат процеса от НСИ са открили 20 центъра на територията на страната, В тях се предоставят се предоставят компютри или таблети за всеки, който иска да се преброи електронно. В тези центрове се обслужват и хората, които искат да бъдат преброени с хартиена карта, но не искат да чакат преброител в дома си, допълват от института.

За десет дни от откриването на помощния център на НСИ в София (в сградата на института) са преброени 511 души.

Точно в полунощ на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. Стартът беше съпътстван с проблеми с онлайн платформата и затова вместо до 17 септември, онлайн преброяването беше удължено до края на месеца. От 18 септември до 3 октомври преброители посещават домовете и броят само тези, които не са го направили сами през интернет.

През 2021 година преброяване се прави във всички държави в Европейския съюз. Данните от преброяването се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики.

Източник: investor.bg