Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 ...

Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000

Община Варна за проверката на антикорупционната комисия: Поръчката за 85 милиона лева не е наша, а на Градски транспорт

Поръчката е от 2021 година, на стойност 85 000 000 лева, отпуснати като безплатна финансова помощ по Оперативна стратегия „ Околна среда “, за закупуване на 60 броя електрически рейсове и 60 бр. зарядни устройства за тях.

По мотив формалната информация за инспекция в Община Варна, изпратена до медиите от КПКОНПИ, от администрацията вършат няколко разяснения.

Община Варна оказва цялостно подпомагане на чиновниците на КПКОНПИ, по отношение на инспекция, обвързвана с социална поръчка за закупуване на 60 броя електрически рейсове и 60 броя зарядни устройства за тях по план по Оперативна програма “Околна среда ”.

“Важно е обаче да бъде конкретизирано следното:

– Възложител на публичната поръчка е “Градски превоз ” ЕАД, а не Община Варна.

– В формалното прессъобщение на КПКОНПИ има неточна и подвеждаща информация за подписан контракт по публичната поръчка с определен реализатор и анекс към него.

Истината е, че публичната поръчка не е приключена със подписан контракт. В момента има подадени тъжби в Комисията за защита на конкуренцията против решението за класиране, които Комисия за защита на конкуренцията е отхвърлила като неоснователни. В момента тече период за обжалване на решението на Комисия за защита на конкуренцията пред Върховен административен съд ”, показват от администрацията на общината.

Цялата кореспонденция може да бъде открита в уеб страницата на Комисия за защита на конкуренцията, а цялата документи на публичната поръчка е оповестена в уеб страницата на възложителя – “Градски превоз ” ЕАД.

От антикорупционната комисия оповестиха, че редом с това, чиновници на дирекция „ Противодействие на корупцията “ изискват и документи от Областна администрация Варна, във връзка друга инспекция, с предмет смяна на статута на парцели – частна държавна благосъстоятелност и предписание с тях, осъществено за срока 2018 година - 2020 г.

Източник: petel.bg