По данни на европейската статистическа служба Евростат безработните в ЕС ...

По данни на европейската статистическа служба Евростат безработните в ЕС

Безработните в ЕС намалели със 155 000 за месец

По данни на европейската статистическа работа „ Евростат ” безработните в Европейски Съюз през ноември 2017 година са намалели със 155 хиляди в съпоставяне с октомври и с внушителните 2,133 млн. по отношение на същия месец на 2016 година, до 18,243 млн. Коефициентът на безработица е Евросъюза е намалял с 1% на годишна база, до 7,3 на 100. Това е най-ниското ниво на индикатора от октомври 2008 година

Подобна е картината и в Еврозоната, където броят на безработните е паднал за месец със 107 хиляди, а за година – с 1,561 млн., до 14,263 млн. Коефициентът на безработица е на най-ниското си равнище от януари 2009 година от 8,7%, което е с 1,1% по-малко в съпоставяне с ноември 2016 година

Най-високо ниво на безработица в целия Европейски Съюз на месечна основа е регистрирано в Гърция - 20,5 на 100 през септември (това е последният месец, за който Евростат разполага с данни), както и в Испания - 16,7 на 100.

През ноември индикаторът е бил най-нисък в Чехия - 2,5 %, Малта и Германия - по 3,6 на 100.

На годишна основа индикаторът бележи спад във всички страни от Европейски Съюз. Най-много е намаляла безработицата в Гърция, Португалия, Хърватия и Кипър.През октомври индикаторът е бил най-нисък в Чехия - 2,7%, Малта - 3,5% и Германия - 3,6 на 100.

Положителни са данните и за младежката безработица, която понижава в Европейски Съюз с 2% на годишна база, до 16,2% и в Еврозоната с 2,3%, до 18,2%. През ноември безработните младежи на възраст до 25 години в Европейски Съюз са били 3,698 млн., от които 2,624 млн. в Еврозоната.

За година броят на безработните младежи е намалял надлежно с 429 хиляди и 286 хиляди

Къде сме ние?

От данните на „ Евростат ” излиза наяве, че страната ни следва общата наклонност на спад в Европейски Съюз. За година безработните у нас са намалели с 8 хиляди, до 210 хиляди, а коефициентът на безработицата е понижен с 0,6%, до 6,2%.

Младежката безработица у нас в края на ноември е била 12,6%, което е с 3,2% по-малко в съпоставяне със същия месец на 2016 г.

Източник: manager.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg