Пенсионерите, които взимат втора пенсия, са избрали най-често варианта за

...
Пенсионерите, които взимат втора пенсия, са избрали най-често варианта за
Коментари Харесай

Пенсионерите избират пожизнена пенсия с разсрочено плащане

Пенсионерите, които взимат втора пенсия, са избрали най-често разновидността за пожизнена пенсия, включваща разсрочено заплащане. Това демонстрират данните на Комисията за финансов контрол към края на март тази година. Само за първите три месеца този вид е определен от 342-ма индивида от общо 385 хора с новоотпуснати втори пенсии.

Пожизнена пенсия без спомагателни условия са избрали едвам четирима, а  39 – взимат парите с интервал на обезпечено заплащане. Този избор се удостоверява и от хората, които към този момент получават такива пенсии. Като от общо 3013 индивида 2563-има взимат парите си, като е включено и разсрочено заплащане, а единствено 69 получават пожизнена пенсия без спомагателни условия.

Припомняме, че обезпечените в повсеместен пенсионен фонд имат право да получат пожизнената пенсия си пенсия в три разновидности - пожизнена пенсия без спомагателни условия; пожизнена пенсия с интервал на обезпечено погашение (за период от 2 до 10 години) и пожизнена пенсия с интервал на разсрочено заплащане на част от средствата до навършване на определена от пенсионера възраст. Всеки от тях носи разнообразни последици във връзка с наследяването на средствата при положение на гибел на пенсионера.

Има и сериозна разлика в размера на изплащаните три типа пожизнени пенсии, като най-висока е тази, включваща разсрочено заплащане – 258 лв.. Средният размер на пожизнената пенсия без спомагателни условия е 89 лв., а на тази с обезпечен интервал на погашение – 80 лв..
Общият брой на обезпечените лица в четирите типа пенсионни фондове към 31.03.2024 година е 5 024 480 души, като нараства по отношение на 31.12.2023 година с 0,47 на 100.

Колко хора се отхвърлиха от втора пенсия

Най-голям дял от обезпечените лица е съсредоточен в универсалните пенсионни фондове – 80,49 на 100. Лицата, обезпечени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат надлежно дял от 12,77 на 100 и 6,54 на 100. Най-малък е делът на обезпечените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на 100.

Към 31.03.2024 година чистите активи на пенсионните фондове са на стойност 23 964 743 хиляди лева В съпоставяне с края на миналата година чистите активи на пенсионните фондове се усилват с 4,51 на 100.
 istock istock
Темпът на повишаване на чистите активи се разграничава по типове фондове. Най-бързо нарастват чистите активи на универсалните пенсионни фондове, които регистрират растеж от 4,72 на 100 по отношение на 31.12.2023 година Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с растеж за същия интервал от надлежно 3,66 на 100 и 2,50 на 100. Отчетеният растеж на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за интервала е 2,11 на 100.

Лицата, получаващи заплащания от фондовете за осъществяване на заплащания, към 31.03.2024 година са 21 178, от които 3 013 пенсионери и 18 165 лица с разсрочени заплащания.  Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2024 година от фондовете за осъществяване на заплащания са изплатени 1,916 млн. лева за пенсии, 24,084 млн. лева за разсрочено погашение на обезпечени лица и 103 хиляди лева на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени заплащания. Средният размер на изплатените пенсии към 31.03.2024 година е 231 лева, а междинният размер на разсроченото заплащане е 448 лева.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР