Първите пеликани вече пристигнаха в биосферен парк Сребърна повече от

Първите пеликани вече пристигнаха в биосферен парк Сребърна повече от ...

Пеликаните започнаха да се завръщат в парк ”Сребърна”.

Първите пеликани вече пристигнаха в биосферен парк „Сребърна” повече от месец преди обичайното им появяване.
Ранното пристигане на пеликаните показва, че те не са отлетели далеч през есента. Според орнитолози е възможно да са се придържали по поречието на реката.

 

Ранното пристигане на пеликаните в „Сребърна” става устойчива тенденция през последните години, твърдят специалистите. Птиците в момента са в брачен период, скоро ще оформят гнезда и до десетина дни могат да се очакват първите яйца. Дори да стане студено и лед да покрие езерото, близостта на река Дунав е гаранция, че къдроглавите красавци ще успеят да се изхранят.

Източник: frognews.bg