Парите ще бъдат използвани за стипендии Стопанският факултет на Софийския

...
Парите ще бъдат използвани за стипендии Стопанският факултет на Софийския
Коментари Харесай

Алма Матер получи анонимно дарение от 1 милион лева

Парите ще бъдат употребявани за стипендии
Стопанският факултет на Софийския университет " Св. Климент Охридски " и Сдружението на приключилите (FEBA Alumni Club) са получили подаяние в размер на 1 000 000 лева в края на 2023 година, оповестиха през днешния ден от Алма Матер на формалния си уебсайт.

Средствата са предопределени за стипендии за месечна прехрана на студенти и възпитаници през идващите 10 години по волята на донора. Той поискал да остане неизвестен, уточниха от СУ. 

По волята на благодетеля през всяка от идващите 10 образователни години ще бъдат отпускани:

- До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на Софийския университет " Св. Климент Охридски ", които са със статут на обществено слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска стратегия " Равен старт " ). Минималният междинен нужен триумф от предходния учебен срок би трябвало да бъде над 5.00.

- До 6 стипендии за студенти с най-малък триумф от предходния учебен срок над 5.50 (Стипендиантска стратегия " Високи университетски достижения " )

- 10 стипендии за възпитаници на Софийска математическа гимназия " Паисий Хилендарски " ( " Стипендии СМГ " )

- До 5 стипендии за възпитаници от учебни заведения, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски връзки ( " Стипендии възпитаници " )

Стопанските науки са показани още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 година Юридически отдел стартира проучването на политическа спестовност, финансова просвета и статистика. След преименуването през 1905 година на Висшето учебно заведение в Софийски университет " Св. Климент Охридски " преподаването по икономически науки продължава в съществуващия към този момент Юридически факултет.

Запазените документи и материали, свързани с нивото на образование в СУ през 30-те години на ХХ в., оставят усещане за непрекъснат блян за актуализиране на образователните структури, стратегии и проекти в другите факултети. Един от образците в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в границите на Юридическия факултет през 1938 година, което съответствува с 50-годишнината от основаването на СУ. В Държавно-стопанския отдел се учат редица съвременни дисциплини: теоретична политическа спестовност, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и други Държавно-стопанският отдел е в непрекъснати научни контакти със основания през 1934 г. Статистически институт за икономически изследвания към Университета и по този начин прави крачка напред в развиването на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развиването на университетското обучение настъпват след 1944 година Приет е Закон за висшето обучение, който трансформира главно структурата на Университета. Според новия закон Държавно-стопанският отдел при Юридическия факултет се обособява като самостоятелен Факултет за икономически и обществени науки. Интересът към новообразувания факултет е извънредно огромен. За образователната 1947/1948 година Стопанският факултет има максимален брой студенти в Университета. Още през първата година на своето независимо битие факултетът приготвя и издава собствен Годишник, в който се разгласяват публикации и специфични проучвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници на факултета.

Реформите в Софийския университет съгласно Закона за висше обучение не престават в интервала 1950-1951 година През 1951 година Стопанският факултет е обособен от Софийския университет и е обособен Висш стопански институт " Карл Маркс ".

Стопанският факултет при Софийския университет е възобновен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. 
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР