Отново повишение на основния лихвен процент обяви БНБ. От днес

...
Отново повишение на основния лихвен процент обяви БНБ. От днес
Коментари Харесай

БНБ вдига лихвата от днес

Отново покачване на главния лихвен % разгласи Българска народна банка. От през днешния ден простата годишна рента към този момент ще е в размер на 2.47 на 100. Това  е седмото подред  увеличение на главната рента от октомври.

От 1 март лихвата също беше нараснала, като стана 2.17 на 100, а от 1 февруари на 1.82 на 100. От 1 януари главният лихвен % беше повишен на 1,42%, а от 1 декември - на 1.30%. През октомври тя беше избрана на 0,49%, а през ноември се увеличи до 0,59%.
 Основният лихвен % за последно е бил друг от 0,00 на 1 януари 2016 година, когато беше 0,01%.

Стойността на главния лихвен % има значение, само че единствено при някои лимитирани случаи. Най-вече ОЛП се употребява за изчисляването на наказателната или законната рента при веселба. Изчисляването се прави, като се добави 10% към главния лихвен %.

Българска народна банка подвигна главната рента над 2%

Заради растежа на ОЛП от 1 януари законната рента за просрочени парични отговорности на жители, компании стана 11,42 на 100 на година.
 istock istock
У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за отговорностите и
Всичко за Вашата сватба
договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 декември 2014 година

В тях е записано, че така наречен наказателна рента, която се ползва към всички обществени отговорности (данъци, осигуровки, такси и др.), се образува два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия %, който е 10 на 100, се добави размерът на главния лихвен %, определян от Българската национална банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на 100, законната рента за просрочени парични отговорности, която се ползва постоянно и в контракти сред жители и компании, доближава 11,42 на 100 на година.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg