Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу над 43-процентните увеличения на цената

...
Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу над 43-процентните увеличения на цената
Коментари Харесай

Омбудсманът е против скока при цената на водата с над 43% за София – област и Перник, не подобрява качеството й

Омбудсманът Диана Ковачева възрази против над 43-процентните нараствания на цената на водата в областите София и Перник по време на публичните разисквания на плановете за одобряване цените на локалните ВиК сдружения за интервала 2022 година - 2026 г.в Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР), оповестиха от офиса на публичния бранител.

В мнението на омбудсмана, показано от Цветанка Илиева – специалист към отдел „ Права на консуматори на административни и публични услуги “, се показва, че нарастването не е стопански обосновано и липсват гаранции за възстановяване на качеството на услугата.

Действащата сложна цена на ВиК София все още е 2,566 лева /с ДДС/, при избрана обществена търпимост 3,888 лева Новата сложна цена на ВиК София, според Проекта, е 3,691 лева /с ДДС/, което съставлява нарастване с 43,84%. Това е поправената цена от КЕВР поради цялостното несъблюдение на два от индикаторите за успеваемост за 2021 година (рехабилитация на водопроводната мрежа и успеваемост на създаване на водомерното стопанство). Като цената е избрана при обществена търпимост от 5,768 лева.     

За Перник новата сложна цена е 3,56 лева /с ДДС/, което съставлява нарастване с 46,50% спрямо настоящата все още - 2,43 лева /с ДДС/.

Заложената от
Всичко за Вашата сватба
ВиК Перник цена също е поправена от КЕВР поради цялостното несъблюдение на два от индикаторите за успеваемост за 2021 година (събираемост на вземанията и успеваемост на създаване на водомерното стопанство).

Омбудсманът акцентира, че при ВиК София за 2021 година от 30 индикатори за качество 14 не са изпълнени. Има цялостно несъблюдение на индикатори като мониторинг на качеството на питейната вода, повреди по водопроводната мрежа, налягане във водоснабдителната система, повреди на канализационната мрежа, успеваемост на привеждане на водомерите в валидност.

„ Отново не мога да се съглася и с обстоятелството, че в средата на 2023 година, когато КЕВР приема бизнес проекта на ВиК София и ВиК Перник, се прави технико стопански разбор на сдруженията за 2020 година Действително, съгласно Указанията на КЕВР тази година е базова за новия регулаторен интервал, само че това е в случаи, че бизнес проектът е импортиран за разглеждане през 2021 година Намираме се обаче в друга фактическа конюнктура – използването на идентични правила е възможно при равни условия, каквито не са налице “, написа омбудсманът.

Допълва още, че за 2020 година ВиК София е завършило на загуба в размер на 1 799 000 лева, за 2021 година загубата е в размер на 3 688 000 лева, а за 2022 година – 5 870 000 лева

Проф. Диана Ковачева обръща внимание, че е аналогично и при ВиК Перник - за 2021 година от 30 индикатори за качество сдружението не е изпълнило 19 от тях. Посочва, че цялостно несъблюдение има на индикаторите -  равнище на покритие с водоснабдителни услуги, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби във водоснабдителната система, деен надзор на течовете, успеваемост на привеждане на водомерите в годност  и други

Подчертава, че за 2020 година ВиК Перник също е завършило на загуба в размер на 3 200 000 лева, за 2021 година загубата е в размер на 1011  000 лева,  за 2022 година – 1 454 000 лева Това обаче, както и при ВиК София, не се подлага на разбор и е взето едно към този момент несъществуващо състояние отпреди три години.

Омбудсманът още веднъж слага и въпросът по какъв метод се отразяват получените безплатни средства от бюджета и Програма „ Околна среда 2014-2020 “ върху индикаторите за качество.
Източник: trud.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg