Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Народното събрание ...

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Народното събрание

В писмо до парламента омбудсманът посочи шест стъпки за по-справедливи пенсии

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати мнение до ръководителя на Народното събрание Никола Минчев и ръководителите на парламентарните комисии по труда, обществената и демографската политика и по бюджет и финанси - Искрен Арабаджиев и Любомир Каримански, в което им показва най-острите проблеми на пенсионерите, потърсили подпомагане от публичния бранител, свързани с пенсиите им. Това оповестиха от пресцентъра на публичния бранител.

Становището е изпратено и до министъра на финансите Асен Василев, както и до обществения министър Георги Гьоков.

В позицията си до Народното събрание проф. Ковачева показва шест стъпки за по-справедливи пенсии. Тя е безапелационна, че са нужни съответни законодателни промени, които да бъдат разисквани при разглеждане на Законопроекта за удължение до 31 март 2022 година на действието на разпореждания на Закона за бюджета на държавното публично обезпечаване за 2021 година
Диана Ковачева осведоми, че в институцията на омбудсмана се жалват доста пенсионери, главно от ниския размер на пенсиите и проблемите при тяхното осъвременяване, като единствено от началото на 2022 година, за по-малко от две седмици, сигналите са стотици. Основното терзание на огромна част от хората е поради крайната сума, получена след служебното преизчисляване на пенсиите от 25 декември 2021 година, за доста от тях тя е по-ниска, спрямо изплатената им през последните месеци на м.г.

" Подкрепям предлагането изразено в Комисията по труда, обществената и демографската политика на 12.01.2022 година и в съвещанието на Народното събрание на 13.01.2022 година за делене на пенсиите и изплащаните като антикризисна мярка добавки на пенсионерите. Част от неяснотата за размера на пенсиите, получени след преизчисляването, се дължи на обстоятелството, че размерът на добавката беше променян няколко пъти и самата добавка се изплаща дружно с техните пенсии ", написа проф. Ковачева.

Тя показва, че в случай че добавките бъдат ясно обособени като обществени помощи, това ще подчертае техния темперамент на краткотрайна мярка за подкрепяне на пенсионерите по време на изключителното състояние.

Омбудсманът обръща изключително внимание на обстоятелството и че коронавирус добавки, изплащани като антикризисна мярка, са секвестируеми. Така на процедура те биват удържани и не стигнат до възрастните хора, които имат наложени запори поради съществуващи задължения, и вместо да бъдат подкрепени в разгара на коронавирус рецесията, добавката им отива за погасяването на задължения. Затова омбудсманът упорства за законодателни промени, които да подсигуряват несеквестируемост на коронавирус добавките.

" Важен проблем, който пенсионерите слагат в своите тъжби до омбудсмана в подтекста на преди малко направеното преизчисляване на пенсиите, е и неналичието на каквато и да е информация в разпорежданията им за 2017 година, 2018 година и 2019 година Това оставя усещане за пропусната индексация на преизчислените пенсии ", написа още Диана Ковачева.

Омбудсманът показва, че остава и казусът с краткотрайния темперамент на Коронавирус добавките за пенсионери. " Смятам че е заслужено да бъде разисквана опцията след преизчисляването с новия коефициент за тежест, всички пенсии да се индексират с процентите 3,8 за 2018 година и 5,7 за 2019 година и да се унифицират двата съществуващи режима ", отбелязва Диана Ковачева.

" Извън казуса с преизчисляването на пенсиите, бих желала да припомня, че най-потърпевши от инфлацията и коронавирус рецесията са хората със обществени и инвалидни пенсии. Затова е значимо през 2022 година да се подсигурява, че нито един пенсионер няма да остане с приход под линията на беднотия ", написа още омбудсманът.

Проблемът на член 102, алинея 2 от Кодекса за обществено обезпечаване, който е в действие от 1 януари т.г., е измежду другите акценти в мнението на Ковачева. След изменението на текста, при служебното преизчисляване на пенсиите на придобилите застрахователен стаж и застрахователен приход през миналата календарна година, преизчисляването се прави от първо число на април. По този метод, написа публичният бранител, се губят суми за четири месеца от увеличената пенсия, която е за застрахователен стаж и застрахователен приход за дванадесетте месеца от годината, а не за срока от май до декември за съответната година, което изисква преразглеждане и по-справедливо решение на проблема.

" Друг значим въпрос, който слагат пенсионерите в своите тъжби е обвързван с лицата, на които следва пенсиониране през 2022 година Става въпрос за законодателни промени, които плануват отпадане, след края на 2021 година, на опцията за пресмятане на размера на пенсията с самостоятелен коефициент по реда на член 70, алинея 4 - 7, алинея 10, т. 1 и алинея 11 от КСО ", показва Диана Ковачева. Тя акцентира, че с тази смяна на хората се лимитира правото на избор на механизъм за пресмятане на пенсията им, който да докара до опцията да изберат по-благоприятния за тях размер.

" В жалбите си те упорстват този период да бъде отстранен изцяло, а опцията на избор на методиката за пресмятане да се резервира ", добавя публичният бранител.

Проф. Ковачева обръща внимание и на различен неуреден от години проблем - опцията, при преизчисляване на пенсиите, да бъде употребен средномесечният застрахователен приход за страната за миналата година на осъвременяването. В момента методът е извънредно неправдив към хората, пенсионирали се най-отдавна. За тях се ползва средномесечният застрахователен приход към годината, в която са се пенсионирали. Така, без значение от измененията, пенсиите им остават ниски.

" Давам си сметка, че решението на този въпрос изисква сериозен финансов запас, само че в същото време, бих желала да Ви осведомявам, че единствено за миналата година над 20 000 пенсионери се обърнаха към мен с подписки за гледище на тази смяна ", заключва омбудсманът.

Източник: dariknews.bg