Оживлението в индустриалния сектор от март продължава и през април, ...

Оживлението в индустрията продължава и през април/>


Оживлението в индустриалния сектор от март продължава и през април, съдейки по числата на Националния статистически институт. Макар че на месечна база секторът отчита малък спад на оборота спрямо пиковия месец март, нивата остават значително над предкризисните. На годишна база увеличението е 45%, но това не е изненада предвид че сравнението е с април 2020 г., който беше най-тежкият за българския бизнес.

Двуцифрен ръст на годишна база е видим и в строителството, и в търговията на дребно. На месечна база обаче повишението е доста по-умерено - 1.3% в търговията и 2.3% в строителството.
Индустрията бумти
На месечна база оборотът в индустрията намалява с 2%, но нивата остават над предкризисните. За справка - индексът на приходите в сектора показва 134.7 пункта през април при 137.5 пункта през март и около 110-120 пункта в месеците преди кризата. Над предкризисните си нива са фирми в производството на храни, на лекарства и стоки от каучук и пластмаси, на основни метали (тук вероятно фактор е и инфлацията), електроника, машини и оборудване.

Добър месец е имала и текстилната промишленост, където оборотът нараства с 15% на месечна база. От друга страна пък стои оборотът на производители на автомобилни компоненти, който намалява с почти 18% спрямо март, съдейки по националната статистика.

Производството расте с 0.2% на месечна база през април. Увеличението идва от енергетиката, докато в преработващата промишленост е видим спад от 0.8%, а в добива - от 6%.
Търговия и строителство
Оборотът на фирмите в търговията расте с 1.3% през април спрямо март, показват числата на НСИ. Отново най-силно е повишението в онлайн търговията - 5.9% на месечна база, следвана от търговията на дребно с горива (5.7%). На годишна база увеличението на оборота е значително - 25.9% спрямо април 2020 г. При хранителните стоки темпът е по-умерен - 6%, докато при нехранителните растежът е с цели 40.55% спрямо същия период на миналата година, а двигатели са търговията с дрехи и обуви, електроника и онлайн търговията.

Източник: capital.bg