Одобриха Община Борован за проект по национална програма, съобщиха от ...

Одобриха Община Борован за проект по национална програма, съобщиха от

Одобриха Община Борован за проект по национална програма

Одобриха Община Борован за план по национална стратегия, оповестиха от управата.
Проектът е по стратегията "Предоставяне на модерни изисквания за поддръжка за личностно развиване на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и учебното обучение " 2021.

МОДУЛ А
„ Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по член 49, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 4 от ЗПУО – Центрове за развиване на ползите, качествата, компетентностите и изявата в региона на науките, технологиите, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми ".

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
,,Залата за танцово изкуство - врата към възпитаното завещание на българите “

Към сегашния миг в ЦПЛР,,Маша Белмустакова “-Борован действа една група по национални танци, като искащите са доста. Центърът разполага с помещение, само че в него няма съвсем нищо в него.
Създаването на зала за национални танци, ще даде опция на децата да развиват персонални заложби и ползи, да се образува нужда от другарство с българския фолклор, интерес към него и детско присъединяване в българските национални празници, традиции и обреди.
В школата по национални танци децата ще се срещнат с богатото възпитано завещание оживяло през вековете, ще се допрян до българския фолклор, с цел да разсънят любовта към него, към българското, което ги кара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си.
Наличието на оборудвана зала за национални танци ще направи още по-привлекателен процеса на другарство с българския фолклор, ще подкрепи построяването на креативен персони с по-богата двигателна просвета, ще подтиква въображението, танцувалните и музикални благоприятни условия на децата.
Обучението по хореография цели да запознае децата с многообразието на националното творчество и посредством него да сътвори изисквания за редовно естетическо образование със средствата на българския фолклор, одобряване на личен аршин и отношение към възпитаните феномени от предишното и съвременността.
2. Основни цели:
2.1.Създаване на професионално квалифицирано просветително пространство, допринасящо за проявата на креативните заложби на учениците посредством танцовото изкуство;
2.2. Превръщане на новата зала по танцово изкуство в мечтано, комфортно и обичано място на децата и учениците за занимания, развиване и изяви.
Одобрените средства от Програмата за зала по танцово изкуство е 9069.82 лева

Източник: bulnews.bg