Общо 1,5 млрд. лв. са платени по мярката 60/40 на ...

Общо 1,5 млрд. лв. са платени по мярката 60/40 на

1,5 млрд. лв. са платени на фирмите по мярката 60/40

Общо 1,5 милиарда лева са платени по мярката 60/40 на 13,3 хиляди работодатели и по този метод са непокътнати близо 320 хиляди работни места. От 1 юни мярката се смени и компаниите получават 60 на 100 от осигурителния приход на служащите, в случай че приходите им от продажби са се намалили с 40%. В случай че понижението е с 30%, страната ги поддържа с 50 на 100 от осигурителния приход. Предварителните данни към 30 септември 2021 година показват, че общият размер на заплащанията за юни и юли е намалял до 95,4 млн. лева спрямо близо 220,8 млн. лева за април и май, пишат в разбор специалистите на Националния застрахователен институт. 34,8% от работодателите, получили помощ през юни и юли, са в преработващата индустрия. Всеки четвърти, кандидатствал за помощ, е от бранш “Хотелиерство и ресторантьорство ”. 11,2% от работодателите пък са били от транспортния бранш. През цялата 2021 година максимален порцион от средствата са насочени към работодателите, осигуряващи 250 и повече служащи. Около 2% от всички работодатели, на които е предоставена поддръжка за юни и юли, са получили над 41% от финансовата поддръжка. Родителите на деца до 14 година, които учат онлайн, пък имат право на парична помощ от страната, напомниха от Агенцията по обществено подкрепяне. Семействата, които през предходната учебна година са получавали такава поддръжка, не би трябвало да подават ново заявление, в случай че не са си сменили адреса. Това облекчение ще важи единствено до края на годината. Те ще би трябвало да дават единствено удостоверителни документи от работодателя си за месеца, в който в учебното заведение са въведени ограничаващите ограничения. За фамилии с едно дете помощта е една минимална работна заплата - 650 лева, а за тези с две и повече деца - 975 лева Ако отдалечено образование е въведено за период над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в цялостен размер. При лишения за период от 6 до 10 работни дни месечно за фамилии с едно дете размерът на помощта е 325 лева, а за фамилии с две и повече деца – 487,50 лева При въведени лишения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162,50 лева, а семейство с две деца - 243,75 лева Условие за приемането на тази помощ е средномесечният приход на член от фамилията за месеца да е по-нисък или еднакъв на 150% от минималната заплата, или на 975 лева, което за семейство с едно дете значи общ приход от 2925 лева, а с две деца – до 3900 лева.

Източник: dnesplus.bg