Общинският съвет във Варна да не приема предложението на кмета ...

Общинският съвет във Варна да не приема предложението на кмета

Съветници от Демократична България призоваха Варна да не помага на Георги Гергов да овладее "Международен панаир Пловдив"

Общинският съвет във Варна да не одобрява предлагането на кмета на града Иван Портних акциите, които локалната управа има в " Международен панаир Пловдив " АД, да бъдат апортирани в компанията " Пълдин Туринвест " АД. За това приканиха общинските съветници от Демократична България в Пловдив и Варна с декларация, оповестена във фейсбук.

Как Георги Гергов изиска помощта на Варна с цел да овладее " Международен панаир Пловдив "-

" Ако това предложение бъде признато, крайният резултат ще е, че Георги Гергов (бивш регионален водач на Българска социалистическа партия за Пловдив и мажоритарен притежател на двата компании) ще овладее дефинитивно " Международен панаир Пловдив ". При това състояние нито Община Пловдив, нито Община Варна ще могат да въздействат при вземаните решавания в общите събрания на акционерите им ", написа в декларацията на общинските съветници.
В текста й се напомня, че още през 2017 година Общински съвет Варна е взел решаване акциите в " Международен панаир Пловдив " да бъдат трансферирани безплатно на страната. Призоваваме съветът да потърси вина от кмета на ГЕРБ във Варна, Иван Портних, за това, че не е извършил решаването, взетото през 2017 година ", призовват в текста на декларацията си те.

Като последица от неизпълнението на това решаване акциите на Община Варна са останали нейна благосъстоятелност. Сега Иван Портних е внесъл за гласоподаване предложение тези акции да бъдат трансферирани в благосъстоятелност на " Пълдин Туринвест " АД.

Как изпълнителната комисия на ГЕРБ подреди на Варна да върне акциите си-.
Как общинския съвет във Варна категорично извърши нареждането на Борисов-.

Общотосъбрание на акционерите на сдружението е свикано за 16 ноември т. година, а при липса на кворум-за 2 декември следващата година. На него капиталът му би трябвало да бъде вдигнат от 177 984 899 лева на 194 299 299 лева, като за това явно се разчита на акциите, които община Варна има в " Международен панаир Пловдив ".

Как Варна заплати 43 млн. лева на Георги Гергов за 3 дка " дупка " в центъра на града-, и.

Ако това се случи " Пълдин Туринвест " АД ще стане притежател на 79.3 % от " Международен панаир Пловдив " АД, което обезпечава на Георги Гергов квалифицирано болшинство при вземането на решавания в Общото заседание на акционерите му. " Пълдин Туринвест " и сега е контролирано от Георги Гергов, който през други сдружения има над 2/3 от капитала му.

В момента община Пловдив държи 25% от акциите на " Пълдин Ттринвест ", само че в случай че Варна одобри предлагането на Гергов, делът на Пловдив ще се свие до 22,9 %.

Общинските съветници, подписали декларацията са Веселина Александрова, Веселка Христамян, Добромира Костова, Емил Бояджийски, Ивайло Митковски, Йордан Иванов, Мария Ангелова и Николай Капитанов.

Източник: dnevnik.bg