Няма съмнение, че на един курорт от национално значение са

...
Няма съмнение, че на един курорт от национално значение са
Коментари Харесай

Министерство на туризма: Златни пясъци има нужда от магазини, но и и естетиката е важна

Няма подозрение, че на един курорт от национално значение са нужни и търговски обекти , които да оферират качествени артикули и услуги, нужни за цялостния туристически артикул, при спазването на изискванията за конкурентност и правомерност. Това се споделя в позиция на Министерството на туризм а (МТ) по проблема с разполагането на преместваеми обекти в курортен комплекс " Златни пясъци ".

От институцията обаче акцентират, че част от цялостното прекарване и имиджа на дестинация България без подозрение е чистотата и естетическият тип на основаното от хората на фона на красивата българска природа. По отношение на цялостната визия министерството насърчава и поддържа предприемането на нужните дейности от локалната власт, с цел да изпълнят тази част от своите отговорности за издигане на престижа на националния ни курорт " Златни пясъци ".

Припомняме, че на конференция през март кметът на Варна Иван Портних съобщи, че при инспекция на контролните органи на общината на територията на к.к. " Златни пясъци " са открити над 300 противозаконни обекта. Според Портних най-големият курорт на Северното Черноморие е високомерен от бараки с чорапи и гащи.

В позицията се показва, че разрешаването на слагането на преместваеми обекти
Всичко за Вашата сватба
в националните курорти според член 13, алинея 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) се реализира по комплициран в действителност състав. От МТ изясняват, че министърът на туризма утвърждава сх емите като ревизира дали обектите са планувани за слагане в рамките на народен курорт и дали предвижданията в показаната за утвърждение скица подхождат на откритите в подробния организационен проект (ПУП) устройствени индикатори. Той няма пълномощия за преценка по целенасоченост по отношение на визията на преместваемите обекти и уреди, а още по-малко да анулира утвърдените схеми заради това, че поставените преместваеми обекти са естетически несъответствуващи. Главният проектант на общината позволява или отхвърля издаването на разрешението за слагане според член 13, алинея 3 от ЗУЧК. Чл. 13, алинея 8 от ЗУЧК планува, че основният проектант на съответната община позволява или отхвърля издаването на разрешението по член 13, алинея 3 от ЗУЧК в 30-дневен период от постъпване на настояването. Последната дума има общината в лицето на основния проектант.
 Над 300 противозаконни сергии и бараки са завладяли
Над 300 противозаконни сергии и бараки са завладяли " Златни пясъци "

Търговските обекти са открити при инспекция на община Варна

От МТ прецизират, че схемите са утвърдени през 2020 година от
Всичко за Вашата сватба
министъра на туризма към този миг Николина Ангелкова и при изискванията на заменяне с нарочна заповед от зам.-министър Ирена Георгиева. На този стадий от инспекцията от страна на Министерството на туризма не са открити нарушавания от официална страна по отношение на съществуването на подготвеност на Ирена Георгиева да утвърди през 2020 година въпросните схеми, защото тя е работила в условия на заменяне при практикуване в цялостен размер на пълномощията на министъра на туризма, в това число тези по ЗУЧК и по-специално по член 13, алинея 3 от посочения нормативен акт по отношение на одобряването на схеми за слагане на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

В хода на инспекцията е открито, че за част от схемите е належащо да се извършат спомагателни преценки за сходство във връзка с някои от устройствените индикатори според предвижданията на подробния организационен проект. Министерството на туризма ще изиска от община Варна да показа спомагателни данни. Ако в отчета с окончателните резултати от инспекцията се открият нарушавания или нередности по отношение на одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к. " Златни пясъци ", ще бъдат подхванати съответните дейности по закон.

Съгласно член 13, алинея 6 от
Всичко за Вашата сватба
ЗУЧК контролът по законосъобразното разполагане, създаване и прилагане на преместваемите обекти, както и тяхното унищожаване, в т. ч. за националните курорти, се реализира от Дирекцията за народен строителен надзор (ДНСК) по реда на член 57а от Закона за устройство на територията, изясняват още от МТ.

Във връзка с продължаващите през последните повече от две седмици медийни изявления, брифинги и постове в обществените медии, пресъздаващи апела на кмета на община Варна да бъдат подхванати ограничения по отношение на зародилия юридически проблем с разполагането " бараки " в курортен комплекс " Златни пясъци ", министърът на туризма Илин Димитров и подопечната му институция приканват всички виновни по проблема ведомства да се придържат към разпоредбите и положителните практики на междуинституционалната връзка и да се въздържат от прибързани разбори, а още повече - от политически внушени я по време на предизборна акция. " В този смисъл още един път заявяваме позицията си, че в качеството ни на органи на власт не следва да изместваме акцента на проблема, като от юридически подобен да го трансформираме в политически. Решението на проблема следва да бъде открито при прецизно използване на правната норма и съгласно функционалната подготвеност на всеки един
Всичко за Вашата сватба
държавен и общински орган с касателство по случая ", се показва в позицията.
 50 лв. за чадър и шезлонг договориха на новите търгове по Черноморието
50 лв. за чадър и шезлонг договориха на новите търгове по Черноморието

Със спечелилите търгове компании, Министерството на туризма към този момент е подписало заповедите за наем за период от пет години

Министерството на туризма прави инспекция по случая за изясняване на всички обстоятелства и условия, съгласно своята подготвеност.

Поставянето на преместваеми обекти и уреди на територията на националните курорти се позволява от основния проектант на общината въз основа на скица, утвърдена от министъра на туризма, като разрешаването им става единствено при съществуване и на утвърдена от министъра на туризма скица, и позволение от основния проектант на общината. При одобряването на схемите за слагане на преместваеми обекти по член 13, алинея 3 от ЗУЧК министърът на туризма може да се основава само на посочените условия за правомерност. В този смисъл той няма пълномощия за преценка по целенасоченост по отношение на визията на преместваемите обекти и уреди, а още по-малко да анулира утвърдените схеми заради това, че поставените преместваеми обекти са естетически несъответствуващи, показват още от министерството.

" Схемата по член 13, алинея 3 от
Всичко за Вашата сватба
ЗУЧК дефинира пространственото разположение, типа, вида, размерите и предназначението на преместваемия обект, само че няма независимо правно значение и не поражда правни последствия, защото тя предхожда издаването на позволение за слагане на преместваемия обект или на отхвърли да се издаде такова позволение, които точно са самостоятелните административни актове, подлежащи на оборване. Следователно схемата по член 13, алинея 3 ЗУЧК, респективно, отводът да се утвърди такава, съставлява промеждутъчен акт по смисъла на член 21, алинея 5 от Административнопроцесуален кодекс, който не предстои на независим правосъден надзор и възможна тъжба /протест пред съответния административен съд против утвърдена от министъра на туризма скица, респективно, против отхвърли за одобряването на такава, биха се явили неприемливи на съображение член 159, т. 1 от Административнопроцесуален кодекс. В този смисъл, във връзка с утвърдената скица по член 13, алинея 3 от ЗУЧК се явява неприложима нормата на член 147, ал.2 по отношение на член 16, алинея 1, т. 1 от Административнопроцесуален кодекс по отношение на оборване от прокурора по реда на надзора за правда посредством митинг на утвърдените от министъра на туризма схеми като самостоятелни административни актове. Относно характера на одобряването, респ. отводът за одобрение на скица по чл.13, алинея 3 от ЗУЧК от министъра на туризма и неналичието на белези на самостоятелен административен акт, Върховният административен съд (ВАС) е имал мотив да се произнесе неведнъж, като практиката му по въпроса е поредна и непротиворечива ", се отбелязва в позицията.

От МТ акцентират, че е в пълномощията на основния проектант на общината да позволи или да откаже осъществяването на утвърдената от министъра на туризма скица.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg