Нов дълг в размер на 500 млн. лева ще бъде ...

Нов дълг в размер на 500 млн. лева ще бъде

Държавата тегли дълг за нови 500 млн. лева

Нов борч в размер на 500 млн. лв. ще бъде пласиран още през сегашния месец октомври, сочи известие на уеб страницата на Българската народна банка. Обявлението идва единствено седмица, откакто страната емитира ДЦК за рекордните за тази година 500 млн. лв.. Така, в случай че новият аукцион бъде сполучлив и поръчките бъдат записани, България ще усили поетия борч през тази година до 2.3 милиарда лв..

Новият аукцион е плануван за 25 октомври 2021 година. На него ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срочност 10 години и шест месеца от отворен вид с падеж 17.08.2031 година, сочи известието. Заложеният годишен лихвен % възлиза на 0.10%
 Пласирахме ДЦК за половин милиард лв. при негативна рентабилност Пласирахме ДЦК за половин милиард лв. при негативна рентабилност
Държавата изтегли борч за рекордните за тази година 500 млн. лв., постигайки негативна рентабилност, оповестяват от Министерство на финан...

" Министерство на финансите ще оферира за продажба спомагателни количества от емисия BG 20 400 21 219 от 17.02.2021 година на аукционен принцип. Министерство на финансите си резервира правото да отхвърля всички, респективно да утвърждава избрани поръчки, както и да утвърждава количество, друго от авансово оповестеното. ", написа в известието.

На 11 октомври, единствено преди седмица, страната ни набра борч за рекордните за тази година 500 млн. лв., посредством предлагането на емисия 5-годишни ДЦК. Постигната рентабилност бе в размер на – 0.02%.

Това бе четвърти сполучлив аукцион за 5-годишни ДЦК през тази година, като при останалите бе реализирана рентабилност от , сочи информация в данните на финансовото министерство. Набраната сума от всички аукциони за 5-годишни ДЦК доближава 1.2 милиарда лв. за тази година.

Освен това, страната ни организира и три аукциона за 10.5-годишни ДЦК, като финансовото министерство взе решение да запише поръчките по два от тях. Набраният борч посредством 10.5-годишни ДЦК от началото на годината възлиза на 600 млн. лв..

Източник: actualno.com