Нивото на водата в Охридското езеро е спаднала до разрешения ...

Нивото на водата в Охридското езеро е спаднала до разрешения

Охридското езеро пресъхва

Нивото на водата в Охридското езеро е спаднала до разрешения най-малко , на котата 693,10 метра надморска височина, или 16 сантиметра под междинното за този срок на годината, написа скопското електронно списание „ Република “, представено от Българска телеграфна агенция .

Температурата на водата е 12,5 градуса по Целзий, което е с 0,3 градуса под междинната за ноември.

Билянините извори край Студенчища са без вода от два месеца, само че това са единствено част от изворите, защото водата се употребява като каптаж за водопровода на града и част за потребностите на Хидробиологичния институт.

Подобна неподходяща хидроложка позиция се разви и предходната година, когато през ноември равнището на водата падна с един сантиметър под минимално допустимото равнище от 693,10 метра надморска височина.Диаметрално обратната беше позицията през 2018 година , когато равнището на водата на езерото беше драстично по-високо от разрешения най-много от 693,75 метра надморска височина, когато доближи равнище от 694,03 метра над морското ниво или с 93 сантиметра по-високо от днешното.


Източник: fakti.bg