Най-малко веднъж на всеки три месеца в комисията по правни

Най-малко веднъж на всеки три месеца в комисията по правни ...

Главният прокурор ще се явява пред правната комисия в НС веднъж на три месеца


Най-малко веднъж на всеки три месеца в комисията по правни въпроси се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона, дейността на прокуратурата и разследващите органи, записаха депутатите в правилника за работа на 46-ия парламент.

Обсъждане по прилагането на закона и дейността на поверените им институции се провежда и по инициатива на председателя на ВКС, ВАС или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията изготвя доклад.

Всеки първи вторник, първа сряда или четвъртък на месеца в началото на заседанията на постоянните комисии ресорните министри участват в блиц контрол.





Народните представители приеха парламентът да има 22 постоянни комисии. При окончателното гласуване в пленарната зала беше решено да има две отделни комисии - по образованието и науката, и по въпросите на децата младежта и спорта, въпреки че първоначалният проект предвиждаше те да се слеят. Така комисиите станаха 22. За сравнение в предишния парламент те бяха 23.

В 46-ия парламент се създават следните комисии:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни и правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм;
4. Комисия по енергетика и климат;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по въпросите на ЕС;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;
11. Комисия по земеделието, храните и горите;
12. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
13. Комисия по образованието и науката,
14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество;
21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите;
22. Комисия по политиките за българите извън страната.

Към енергийната комисия се създава подкомисия за зелени политики и климат и подкомисия за наблюдение дейността на КЕВР (последната по предложение на Мая Манолова).

Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС - подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.

Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.

Към правната комисия ще има две подкомисии - за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и за наблюдение и анализ на законодателството.

Източник: trud.bg