Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход ...

1149,49 лева е средният осигурителен доход за февруари


Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2021 г. е 1149,49 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2020 г. до 28.02.2021 г. е 1088,23 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 

Източник: manager.bg