Населението в Габровска област продължавада намалява и застарява, сочи статистиката.Намаляватродените

...
Населението в Габровска област продължавада намалява и застарява, сочи статистиката.Намаляватродените
Коментари Харесай

Населението в Габровска област продължава да намалява и застарява

Населението в Габровска област продължавада понижава и застарява, сочи статистиката.Намаляватродените деца,сключените цивилен бракове и броят на разводите, усилва се междинната възраст на жителите, която към този момент е над 49 години.

В края на 2023 година лицата на 65 и повече навършени години са 28 716, или 30.3% от популацията на региона. В съпоставяне с 2022 година делът на популацията в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Относителният дял на дамите на възраст над 65 години е 35.0%, а на мъжете - 25.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност измежду мъжете и като разследване от нея - на по-ниската междинна дълготрайност на живота при тях.

По този индикатор област Габрово се подрежда на второ място в страната след област Видин (31.3%).

В края на2023г. популацията на Област Габрово еедва % и половинаот популацията на Българияе за една година се е стопило сс1095 души, или с1.1%.

Променят се броят и относителният дял на популацията под, във и над трудоспособна възраст.

За 2023 година границите за популацията в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за дамите и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Все по-тревожно есъотношението сред броя на влизащите в трудоспособна възраст и броя на излизащите отнея. Днес на всеки пет работещи се падат почти по две деца и трима пенсионери.

В съпоставяне с миналата година броят на живородените понижава с 35 деца, или с 5.1%.Броят на родените момчета е 325, a на родените девойки e 325.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР