На 28 септември (вторник) ще се проведе аукционът за продажбата

На 28 септември (вторник) ще се проведе аукционът за продажбата ...

Аукционът за правата от увеличението на капитала на Феникс Капитал Холдинг ще се проведе на 28 септември


На 28 септември (вторник) ще се проведе аукционът за продажбата на правата от увеличението на капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД-София (PCH1), съобщават от БФБ-София.

На аукциона ще бъдат предложени 15 броя права, срещу които не са записани акции.

Аукционът ще се осъществи посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.

Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион.

Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.

Първоначално съветът на директорите на дружеството взе решение за увеличаване на капитала в средата на май т.г. Капиталът на дружеството се планираше да бъде увеличен от 100 хил. лева, разпределен в 1000 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 100 (сто)лева, на 250 хил. лева, разпределен в 2500 броя акции, чрез издаване на нови 1500 обикновениакции, всяка една с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 6700лева всяка една.

По-късно дружеството реши да вдигне тавана до 1,2 млн. лева, разпределени в 12 хил.броя акции чрез издаване на нови 11 хил. акции с номинална стойност 100 лева всяка.


Източник: investor.bg