На 26.08.2021 г. К. С. е полагал труд като водопроводчик ...

На 26.08.2021 г. К. С. е полагал труд като водопроводчик

2000 лв. санкция за работодател, допуснал работник без трудов договор

На 26.08.2021 година К. С. е полагал труд като водопроводчик в обект СМР-реконструкция на ВиК мрежа в гр.Русе, преди работодателят да му даде копие от уведомлението за вписване на трудов контракт, заверено от Търговско дружество на Национална агенция за приходите. За такова нарушаване в Кодекса на труда е планувано наказване за компанията – имуществена глоба от 1500 до 15000 лева. Инспекцията по труда е определила глобата на 2000 лева.

Според Районен съд – Русе, въпреки и уведомлението да е било записано в Национална агенция за приходите още на идващия ден, не е налице незначителност, така като съгласно доказателствата по делото служащият е полагал труд и през месец юли и през месец август до датата на инспекцията.

И касационната инстанция е възприела изводите на Районен съд – Русе, че не се касае за действие, лишено от социална заплаха или притежаващо очевидно незначителна такава. Според претекстовете на тричленния състав „ Изискванията за даване на копие от съобщение по член 62, алинея 3 от КТ преди започване на работа са регламентирани в изгода на служащия и подсигуряват правото му на труд, на заплащане, на отмора и обществени осигуровки, респективно нарушаването на тази наредба директно визира тези права “.

Решениетона Районенсъд –Русе, с което е доказано наказателно разпореждане за налагане на имуществена глоба в размер на 2000 лева. на „ СКБ – Инфинити “ ЕООД, към този момент е дефинитивно.

Източник: dnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg