МЗ и МОН нямат разминавания за нови мерки в образованието ...

МЗ и МОН нямат разминавания за нови мерки в образованието

Училищата ще се затварят при над 750 болни на 100 000, физкултура и на закрито

Министерство на здравеопазването и МОН нямат разминавания за нови ограничения в образованието поради разпространяването на ковид. Новото за системата е, че при 750 заболели на 100 000 души в община ще се затварят напълно учебните заведения и ще се минава на отдалечено образование. Това заяви министърът на образованието Николай Денков на среща в Министерството на здравеопазването. Болничната система била натоварена, характерно в големите градове, посочи Денков. Предложението било на Министерство на здравеопазването, МОН го одобрява. Мерките отсам-нататък ще се вземат на равнище община, а не на област , което е новото.

На ротация щесе минава сред 500 и 750 болни на 100 000 души, посочи министърът. Тя ще се ползва на равнище учебно заведение при над 20% отсъстващи възпитаници от учебното заведение или над 30% карантинирани паралелки. Випуските ще се сменят през пет учебни дни. Вкъщи ще остават класове по-дълго, единствено в случай че липсват преподаватели.

МОН ще запази досегашния принцип, съгласно който при ротация първо ще минават към образование от отстояние в електронна среда випуските с най-доста отсъстващи възпитаници. Както предходната година това ще важи първо за гимназистите като се изключи XII клас, при продължаващо влошаване на епидемичната позиция-и с тях, същото при прогимназиалния стадий като се изключи VII клас. Учениците от VII клас и от начален стадий (I-IV клас) ще учат дистанционно единствено в краен случай.
 Денков Обновена
Денков " за " зелен документ за учителите и нова формула за отдалечено образование

Директорите се затрудняват по кое време да минат на отдалечено образование

Присъствено ще се обучават паралелките с най-дребен брой отсъстващи. МОН оферира това да са не повече от 50% от учениците в учебното заведение, без да се считат децата от предучилищните формации и учениците от I до IV клас.

Категорично няма да се смесват деца от разнородни паралелки, затворени остават всички обучителни центрове.

Университетите ще вземат решение сами, само че в тъмночервена област е добре да минават на дистанционно образование, препоръча Денков.

Затварянето на детски градини ще става единствено с наставление на РЗИ.

Спортните занимания да се организират единствено навън, в случай че съответната община попада в алена или тъмночервена зона. Причината е, че във физкултурните салони влизат разнородни паралелки и заплахата от болест там е по-висока.
 Николай Денков няма да се подпише под наложителна имунизация за учители
Николай Денков няма да се подпише под наложителна имунизация за учители

Не печелим нищо в случай че затворим учебно заведение, където заболеваемостта е нула

При лошо време часовете по физкултура ще се организират в класните стаи. По схващане на преподаватели по физическо образование и спорт в тях могат да се преглеждат разпоредбите при другите типове спортове, да се разискват съдийски проблеми, да се правят връзки с предметите по биология, химия, математика.

Министър Николай Денков е склонен и с предлагането на Министерство на здравеопазването маските за всички работещи в учебно заведение и за учениците над V клас да станат наложителни . МОН оферира за учениците със специфични просветителни потребности да се изисква в допълнение схващане от персоналния или лекуващия доктор.

Картината в учебните заведения

1.64% учители заболели, най-доста във Видин, най-малко в Плевен. Ваксинирани са 36% от учителите. Учениципод карантина-1.35%, най-доста във Видин, най-малко в Кърджали. При учителите най-доста заболели има още веднъж във Видин, а най-малко са в Плевен. Шест учебни заведения са в напълно електронна среда, една детска градина.

За зелен документ за учителите се дава гратисен срок за въвеждането му най-малко месец, с цел да могат учителите да се имунизират. Който не се имунизира, ще се тества всяка седмица. Точно 36% от учителите са имунизирани, заяви Николай Денков.

Източник: news.bg