Много пъти сме говорили с вас, че вие сте общество ...

Много пъти сме говорили с вас, че вие сте общество

Продуцентът Иван влезе по спешност във Фермата

" Много пъти сме говорили с вас, че вие сте общество и има подчиненост. В нея има висши, междинни и нисши постове. Налага се това изключително влизане, с цел да бъде въведен ред, тъй като до момента в който групата или част от нея през голяма част от времето разваля йерархията, която ние сме наложили тук, ние като продукция сме длъжни да се намесим. Първо и главно предписание на нашето излъчване е, че думата на фермера на седмицата е закон. Всяко неспазване на разпоредбите от страна на дадени участници, когато те не съблюдават думата на фермера на седмицата, би следвало да бъде санкционирано. Тази седмица фермерът е Ваня. Правата и отговорностите на Ваня би трябвало да служат в интерес на вашето мини общество. Тя няма по какъв начин да работи за вашето мини общество, в случай че има несчитане и неспазване на нейния престиж. Не като личността на Ваня, а като законно определения фермер на седмицата ", сподели Иван на участниците.

Той даде злополука в Стара Загора, както и ниския брой на имунизираните, като образец за неспазване на разпоредбите, казвайки, че и във " Фермата " би трябвало да се съблюдават.

Източник: petel.bg