Много хора се отопляват на стари печки - нещо, което

Много хора се отопляват на стари печки - нещо, което ...

В Стара Загора се приемат документи за подмяна на стари отоплителни тела по проект

Много хора се отопляват на стари печки - нещо, което се превръща в скъпо и все по-неефективно удоволствие. Няколко български общини участват в общ проект по програма LIFE, който ще даде възможност за подмяната на старите печки с такива, които са с алтернативни методи на горене като дървени пелети. За това сподели община Стара Загора на си. Ето какво казаха и от институцията: 

"От 22 юни до 1 октомври  е срокът за кандидатстване в основната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Стара Загора. Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз има за цел да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици." 

Самият проект трябва да обхване близо 1000 домакинства в Стара Загора. 63 отоплителни тела вече са подменени в рамките на пилотната фаза на проекта в града. 

"Всеки от одобрените кандидати за участие ще получи безвъзмездно доставка и монтаж на новото отоплително оборудване. Безплатен ще бъде и транспортът на демонтираното съществуващо оборудване, работещо на дърва/въглища и предаването му за рециклиране. Програмата включва още петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставените и монтирани нови уреди, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика. Заложен е и годишен технически профилактичен преглед на доставеното ново отоплително оборудване – еднократно в периода след първия отоплителен сезон и преди втория. Одобрените кандидати ще получат още и инструкции за експлоатация и поддръжка, както и обучение при доставката. Общата стойност на проекта за Община Стара Загора е 1 484 758 евро." казаха представители на общината. 

От местната власт очакват намаление на общите емисии на CO2 благодарение на подменените отоплителни тела да бъде около 14 тона годишно. 

Източник: actualno.com