Министерството на образованието и науката ще подкрепи евентуално решение на ...

Министерството на образованието и науката ще подкрепи евентуално решение на

От МОН: „Зелен сертификат“ за учителите - най-рано след месец

Министерството на образованието и науката ще подкрепи вероятно решаване на Министерството на здравеопазването (МЗ) за въвеждане на „ зелени документи “ в обектите с публично предопределение, в това число в просветителните институции. Условието е то да важи единствено за преподавателите и непедагогическия личен състав и да стартира да се ползва най-рано след месец. Гратисният срок е нужен, с цел да се даде още една опция на искащите да се имунизират.
Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков покаже мнението на МОН пред експертния съвет на Министерство на здравеопазването.
Той е склонен и с предлагането на Министерство на здравеопазването маските за всички работещи в учебно заведение и за учениците над V клас да станат наложителни със заповед на министъра на опазването на здравето. МОН оферира за учениците със специфични просветителни потребности да се изисква в допълнение схващане от персоналния или лекуващия доктор.
Всички останали противоепидемични ограничения би трябвало да се ползват на общинско равнище, акцентира министър Денков пред специалистите от Министерство на здравеопазването. Той се аргументира с следените разнородни равнища на заболеваемост в общините от една и съща област.
МОН одобрява желанието на Министерство на здравеопазването да прекрати груповите извънкласни действия при заболеваемост в общината над 500 на 100 000 души, с цел да се ограничи смесването на възпитаници от разнородни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предлагането спортните занимания да се организират единствено навън, в случай че съответната община попада в алена или тъмночервена зона (заболеваемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните салони влизат разнородни паралелки и заплахата от болест там е по-висока.
При лошо време часовете по физкултура ще се организират в класните стаи. Според преподаватели по физическо образование и спорт в тях могат да се преглеждат разпоредбите при другите типове спортове, да се разискват съдийски проблеми, да се правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и други
МОН одобрява ротация за учениците от V клас по-горе при заболеваемост над 500 на 100 000 души на общинско ниво, в случай че съответната районна здравна ревизия издаде такава заповед. Тя ще се ползва на равнище учебно заведение при над 20% отсъстващи възпитаници от учебното заведение или над 30% карантинирани паралелки.
Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от у дома единствено в случаите, в които не доближават учители за присъствен образователен развой.
МОН ще запази досегашния принцип, съгласно който при ротация първо ще минават към образование от отстояние в електронна среда випуските с най-доста отсъстващи възпитаници. В общия случай ще остават у дома първо гимназистите като се изключи XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната позиция-и учениците от XII клас, както и от прогимназиалния стадий като се изключи VII клас. Учениците от VII клас и от начален стадий (I-IV клас) ще учат дистанционно единствено в краен случай при справедлива неспособност образованието да продължи присъствено.
Присъствено ще се обучават паралелките с най-дребен брой отсъстващи. МОН оферира това да са не повече от 50% от учениците в учебното заведение, без да се считат децата от предучилищните формации и учениците от I до IV клас.
МОН одобрява предлагането на Министерство на здравеопазването учебните заведения в дадена община да се затварят напълно, в случай че 14-дневната заболеваемост там надвиши 750 на 100 000 души. Затварянето на детски градини ще става единствено с наставление на РЗИ.

Източник: fakti.bg