Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и ...

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и

Отпускат над 230 млн. лв. за здравното министерство

Министерският съвет одобри Постановление за одобрение на спомагателни разноски и прехвърляния по бюджета на Министерството на опазването на здравето за 2022 година

Това се постанова заради признатия период на изключителната епидемиологична конюнктура до 31 март 2022 година и за превъзмогване на последствията, да се обезпечи резистентност на мярката за даване на спомагателни хонорари на медицинския и немедицинския личен състав, директно ангажиран с осъществяване на дейностите, свързани с ограниченията за предварителна защита и битка с COVID-19, както и за слагане на ваксини против COVID-19.

С плана се предлага да бъдат утвърдени спомагателни разноски и прехвърляния в размер на 232 000 000 лева. по бюджета на Министерството на опазването на здравето за 2022 година, които ще бъдат обезпечени за сметка на плануваните по централния бюджет за осъществяване на политики в област „ Здравеопазване “ средства.

Източник: lupa.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg