Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе участие

...
Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе участие
Коментари Харесай

Въвеждането на депозитна система в България е на етап изготвяне на анализ

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе присъединяване в поредна среща с представители на заинтригуваните страни за отчитане на напредъка по въвеждане на депозитна система за избрани боклуци от опаковки в България. Системата като най-малко ще включва опаковки за питиета за бутилирана вода, безалкохолни питиета, бира и сайдер от 0,1 до 3 литра от пластмаса, метал и стъкло. Пред представители на браншовите организации – Българска стопанска камара, производители на безалкохолни питиета и пивовари, рециклатори, търговски вериги, организации по оползотворяване на боклуци от опаковки, Българска асоциация за отбрана на потребителите, министър Попов акцентира, че приоритет за Министерство на околната среда и водите е тези опаковки да се върнат като запас назад в стопанската система, да бъдат рециклирани и оползотворявани. По време на разискването беше финализирано техническото задание за възлагане на правенето на разбор „ Въвеждане на нов модел за разделно събиране на боклуци от опаковки в България “. Целта на разбора е избор и аргументация на логистична организация за внедряването на депозитната система в България при съблюдаване на правилата за успеваемост и резултатност на системата, улеснение и обективен достъп на потребителите, успеваемост на разноските и най-нисък екологичен отпечатък при избора сред другите възможности. Срокът за правене на разбора е три месеца след сключване на контракт, като резултатите от него ще се подложат на необятна социална полемика с всички заинтригувани страни. Министър Попов сложи акцент върху нуждата документът да бъде разискван в изискванията на най-широк публичен спор, защото въвеждането и действието на системата на процедура визира всички жители на страната. По негова самодейност през идващите седмици  са планувани спомагателни работни срещи с оператори на депозитни системи в други страни със сходни характерности и потребности. Страните се схванаха редом с това да продължи работата по създаване на оферти за законодателни промени, които да дефинират структурата на депозитната система в България. Депозитната система е най-ефективният способ за събиране на чисти и висококачествени рециклируеми материали. Нейното въвеждане ще добави настоящите системи, които извършват правилото за разширена отговорност на производителя, и ще усили опцията за реализиране на задачите за преработване, заложени към страните в Европейски Съюз, и понижаване на депонирането. Гражданите ще заплащат депозит, който ще бъде включен в цената на напитката, като депозитът ще им бъде възобновен при връщане на празната опаковка в избраните от оператора на депозитната система места. Опаковките, част от депозитната система, ще бъдат предпазени с неповторим код, което ще предотврати многократното предаване в системата на една и съща бутилка.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР