Министърът на околната среда и водите Асен Личев упълномощи Зинка

Министърът на околната среда и водите Асен Личев упълномощи Зинка ...

Екоминистърът назначи Зинка Стойкова за директор на РИОСВ - Бургас


Министърът на околната среда и водите Асен Личев упълномощи Зинка Кирилова Стойкова да изпълнява правомощията на директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас.

До момента Стойкова е била началник на отдел "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ" в дирекция "Контролна и превантивна дейност" в РИОСВ – Бургас.

Предишният директор Детелина Иванова беше уволнена затова, че е издала становище, на базата на което, предишният министър на околната среда и водите Емил Димитров е отменил пълната забрана за строителство в природна забележителност "Пясъчни дюни" в местност "Каваците".

Източник: bnt.bg