Миграцията на хора от населените места в областта към Пловдив

Миграцията на хора от населените места в областта към Пловдив ...

Край с миграцията! Областта застига Пловдив по заплати.Миграцията на хора от населените места в областта към Пловдив е преминала пика си, а краят  вече се вижда. Много от околните общини застигат центъра по развитие, показва изследване на Института за пазарна икономика /ИПИ/. Доходите в Раковски, "Марица" и Стамболийски пък са равни на тези в Пловдив, но животът в по-малките градчета и селата е по-евтин. Липсата на разлика в стандарта ще спре процесите на миграция, ако в периферията се подобри жизнената среда и качеството на образованието и здравеопазването, твърдят експертите. 

През последните години Пловдив страда от синдрома на хаотичната урбанизация, а жилищното строителство преживява нов бум. Проучване на пазара показва, че купувачи на апартаментите в новите комплекси са най-вече хора от близките населени места, които мигрират към големия град. Изравняването на доходите в областния център и периферията обаче ще намалят значително търсенето в сегмента "евтини жилища" през следващите 2-3 години.  

Пловдив като икономически център влияе добре на околните община, гласи един от изводите в изследване на ИПИ. Регионът е посочен като пример в положителна насока. В същото време общата статистика показва, че в много други области ножицата между големите центрове и малките общини продължава да се отваря, което води до тотално обезлюдяване на цели райони.

Проучването сочи още, че Пловдив дори изостава по продукция на глава от населението от Раковски, "Марица" и Стамболийски, които съсредоточават в себе си голяма част от индустрията в областта. Факт е и сближаването на равнищата на коефициента на безработица. Повечето периферни общини постепенно стопяват разликата с ядрото. Икономически център Пловдив отново се откроява, защото разликата между ядрото и периферията е едва 6,4% - на практика доходите са почти идентични.

Това най-вероятно се дължи на няколко обстоятелства. От една страна, високата трудова миграция в рамките на икономическия център означава, че повече жители на периферията имат достъп до високите заплати на ядрото, посочват от ИПИ. От друга, чисто географското разполагане на части от пловдивската агломерация на територията на няколко общини вероятно също допринася за този резултат. Своята роля играе и развитието на индустриални зони в периферията.

Източник: marica.bg