Месечното им възнаграждение не беше актуализирано от години Общинският съвет

...
Месечното им възнаграждение не беше актуализирано от години Общинският съвет
Коментари Харесай

Какви заплати ще получават кметовете и кметските наместници в община Созопол

Месечното им заплащане не беше обновено от години

Общинският съвет дефинира новите заплати на кмета на община Созопол, кметовете на обитаемоте места и кметските наместници. Предвижда се към 20 % нарастване на месечното заплащане на кметовете, а на наместниците – с към 16-17 %, считано от 1 януари 2024 година Решението е взето на последната сесия на локалния парламент. Заплатите им не бяха обновени през последните години, а минималната заплата се усилва всяка година.

Към главните месечни хонорари се начисляват спомагателна сума за трудов стаж и професионален опит. А от начислените заплати се вършат удръжки за осигурителни вноски по Кодекса за обществено обезпечаване, Закона за здравно обезпечаване, за налог според Закона за налозите върху приходите на физическите лица, за други удръжки, избрани със закон, както и удръжки, според Вътрешните правила за работна заплата в община Созопол.

Ето и обновените хонорари, които кметовете в община Созопол ще получават:

Кмет на община Созопол – 54 % от оптимално избрания размер, според член 5, алинея 16 от Постановление на Министерски съвет № 67 от 14.04.2010 година  за заплатите в бюджетните организации и дейности;
Кметове на кметства с население до 500 души – кметства с.Габър и с.Индже челник – 1870 лева; 
Кметове на кметства с население от 501 до 1000 души – кметства с.Атия, с.Крушевец, с.Равадиново и с.Равна гора – 2060 лева; 
Кметове на кметства с население от 1001 до 1500 души – кметства с.Зидарово и с.Росен – 2270 лева;
Кметове на кметства с население над 1500 души – кметство гр.Черноморец – 2550 лева;
Източник: flagman.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР