Месечната такса за детските градини вече ще зависи само от ...

Месечната такса за детските градини вече ще зависи само от

Таксата за детска градина в София вече е само за присъствените дни на детето, реши Върховният съд

Месечната такса за детските градини към този момент ще зависи единствено от броя на дните, в които детето я е посещавало, взе решение Върховният административен съд (ВАС). С решение от 13 ноември 2019 година той анулира текста в настоящата разпоредба на Столичната община, съгласно който родителите плащаха половината месечна такса – 30 лв., даже детето им да не е стъпало и един ден през месеца, заяви " Медиапул ".

Решението на Върховен административен съд не предстои на обжалване и действително е в действие от 1 декември 2019 година В началото на януари родителите заплащат таксата за декември и към този момент би трябвало да получат преизчислена сума, съгласно броя на дните, в които детето е посещавало градината. Новото предписание важи, в случай че отсъствията са били по уважителни аргументи – болест или фамилни аргументи.

Действащата до момента такса е била в несъгласие с няколко закона, реши Върховен административен съд, тъй като не се е плащало за действително употребена услуга, а за опцията тя да бъде употребена.

Столичната община към този момент е възнамерявала понижените доходи от таксите за детските градини в проектобюджета за 2020 година Въпреки откриването на нови формации и разширението на някои детски заведения, годишният доход от тези такси остава 17.95 милиона лв., колкото беше и през 2019 г.

Източник: dnevnik.bg